2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Läget allt mer instabilt i Sydsudan

Efter fyra års konflikt fortsätter striderna i Sydsudan mellan regeringsarmén och olika rebellgrupper och de grupperna emellan. I mitten av februari intog rebeller staden Nasir i den oljerika nordöstra delen av landet, men regeringssidan kunde återta den efter någon vecka.

Caritas Sydsudans generalsekreterare Gabriel Yai skriver i en rapport från den 22 februari i år att dessutom blev läget under 2017 allt sämre för hjälparbetare. Under det året registrerades hela 1 159 av incidenter som involverade just hjälparbetare, vilket tyder på ett hårdare klimat för det humanitära biståndet. Ändå fortsätter Caritas Sveriges och Caritas Tysklands hjälpprojekt uppe i norra delen av landet, liksom Caritas Sydsudans och andra Caritas-organisationers insatser på andra håll.

FN-organet OCHA som samordnar humanitära insatser gör denna sammanfattning av läget just nu i Sydsudan:

  • 1,9 miljoner sydsudaneser är flyktingar i sitt eget land. Landet har drygt 12 miljoner invånare.
  • 2 miljoner har flytt utomlands för att söka skydd. Bara under fjolåret flydde omkring 700 000 människor.
  • 5,1 miljoner människor i landet har inte tillräckligt att äta.

 Trots det bistrare läget för hjälpinsatser är dessa nödvändiga för att människor i landet ska kunna överleva. Därför har Caritas Sydsudan startat ett helt nytt projekt i delstaten Gok i centrala delen av landet.

Du är välkommen att stödja Caritas Sydsudan i dess arbete genom att sätta in en gåva på bidragskontot Bg 900-4789. Märk talongen eller överföringen ”Sydsudan 2018”. Du kan också enkelt swisha en gåva till 900 4789 och skriva samma ord.

Tack för din gåva!

I detta läger vid en kyrka i staden Wau i Sydsudan trängs 5 000 internflyktingar och Caritas Sydsudan finns där för att hjälpa dem.

Bild: Caritas Internationalis