2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Caritas Sverige förmedlade 5 miljoner i bistånd 2017

Nu kan Caritas Sverige summera insamlingsåret 2016. Det var ännu ett svårt år för människor på många ställen i världen, inte minst gäller det torkans offer i centrala Afrika. Där gjorde vi en stor satsning tillsammans med Caritas Tyskland och stödde det arbete en lokal stiftsorganisation och en kommunitet Moder Teresa-systrar utför bland nödlidande i norra Sydsudan. Där uppe har få andra hjälporganisationer varit verksamma på grund av det osäkra läget och svårigheter att få fram transporter. Men med två lokala aktörer kunde projektet drivas framgångsrikt.

I år har vi koncentrerat vårt bistånd till ett mindre antal länder som kunnat få stöd med större belopp. Men också till ett antal av de länder som drabbats av konflikter eller tagit emot ett stort antal flyktingar kunde Caritas Sverige gå in och agera genom att samla in gåvor. Dessa förmedlades sedan så fort som möjligt för att bistå dem som drabbats på olika sätt.

Förutom samarbetet i Sydsudan har Caritas Sverige (med enstaka undantag) samarbetat med lokala Caritas-organisationer i projekt som stöds av Caritas Internationalis. Det undanröjer risken för att pengarna ska hamna på fel ställe, liksom att inga pengar går till onödiga administrativa kostnader. I Caritas Sveriges uppdrag ligger att varje krona som kommer in som gåva ska förmedlas vidare i bistånd. Så sker också.

Under år 2017 har Caritas Sverige kunnat förmedla följande summor i bistånd till olika hjälpprojekt (beloppen är avrundade):

  • Till översvämningarnas offer i Bangladesh: 295 500 kronor.
  • Till offren för torkkatastrofen i Eritrea: 98 500 kronor.
  • Till arbetet med flyktingar på väg i Grekland: 98 500 kronor.
  • Till skolundervisning för flyktingbarn i Irak: 492 500 kronor.
  • Till arbetet för ursprungsbefolkningens kvinnor i Filippinerna: 36 450 kronor.
  • Till stödåtgärder för syriska flyktingar i Libanon: 429 300 kronor.
  • Till offren för torkkatastrofen i Sydsudan: 2 364 000 kronor.
  • Till flyktingar och skolunderundervisning i Aleppo i Syrien: 788 000 kronor.
  • Till insatser för flyktingar i Turkiet: 492 500 kronor.
  • Två mindre belopp till sjukvård och undervisning i Tanzania: 13 100 kronor.

Totalt under 2017 kunde Caritas Sverige alltså förmedla 5 108 350 kronor från svenska givare till behövande i utlandet.

Ett stort tack till alla som bidragit till att göra detta möjligt!

I norra Sydsudan finns bara vilda löv att samla på den förbrända åkern för att få något att äta.

Bild: Caritas Internationalis