2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Adventsinsamlingen gav 1,6 miljoner kronor

Stiftets och Caritas Sveriges adventsinsamling till Caritas Bangladesh har nu definitivt avslutats. Normalt löper insamlingen under hela adventstiden och julen fram till och med Trettondagen. Men den här gången dröjde några kollekter och därför har den fått fortsätta fram tills nu för bidrag som var avsedda för den.

Totalt gav denna insamling 1 608 193 kronor.

På Caritas Sverige riktar vi ett stort tack till alla som bidragit till detta!

Adventsinsamlingen 2017 togs upp för att stödja Caritas Bangladesh i deras arbete för att bygga upp sitt land efter de stora översvämningarna under hösten samma år. Dess tema var ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var hemlös och ni tog hand om mig”. Det temat valdes, därför att efter översvämningarna förstördes mycket stora arealer av åkermark och 8 miljoner människor i landet drabbades då hus, vägar och broar spolades bort.

De insamlade pengarna har nu skickats till Caritas Bangladesh som har en lång en att-göra-lista för att hjälpa dem som drabbades. Den listan omfattar nya säkrare hem, vägar, skolor och inte minst nya fördämningar, liksom stöd till utsatta jordbrukare och jobbskapande för dem vars arbetsplatser spolats bort.

Ännu en gång tack till alla som generöst delat med sig till denna insamling