2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

20 februari: Världsdagen för social rättvisa

Med anledning av den Världsdagen för social rättvisa den 20 februari och inför de kommande mellanstatliga förhandlingarna om FN:s ”Global Compact for Migration/Globalt avtal om migration (GCM)” uppmanar Caritas Europa den Europeiska unionen och alla europeiska regeringar att främja ett mer inkluderande Europa som garanterar anständiga arbetsvillkor för alla migrantarbetare, inklusive de som befinner sig i en irreguljär situation. Migrantarbetare bidrar starkt till våra samhällen och våra ekonomier och nu är det dags att vi också respekterar deras värdighet och erkänner deras rättigheter.

 

– Jag jobbade i Belgien för ett byggföretag. Jag befann mig i en irreguljär situation. Jag hade inte några papper, så jag var rädd för polisen. Arbetsgivaren betalade nästan aldrig min lön. Min fru och jag gömde oss. Ibland hade vi ingenting att äta och vi hade problem att betala hyran”, förklarar Gabriel, en invandrare från Brasilien som fortfarande arbetar i Belgien (Källa: Caritas Belgien).

Migrantarbetare har blivit en hörnsten i våra samhällen. De upprätthåller våra ekonomier, särskilt inom sektorer som jordbruk och rengöring. Migrantarbetare gör våra samhällen mer mångsidiga och mångkulturella och bidrar till att hålla våra välfärdssystem sunda. Medan vi uppskattar migrantarbetarnas arbete, ser vi sällan till att deras rättigheter både som arbetstagare och människor garanteras och efterlevs. 

Migrantarbetare, särskilt de i en irreguljär situation, är särskilt sårbara för exploatering av arbetskraft. De kan vara i händerna på tvivelaktiga rekryteringsföretag som kräver orimliga avgifter eller kan fastna på de lägsta nivåerna av arbetsmarknaden, där arbetsnormer är obefintliga eller inte efterlevs. Rädda för upptäckt eller repressalier, eller i avsaknad av tillräcklig kunskap om sina rättigheter, har migrantarbetare ofta ingen möjlighet att söka rättslig hjälp.

”De senaste åren har EU och dess medlemsstater alltmer prioriterat migrationskontroll och hinder på bekostnad av en övergripande arbetskraftsinvandringspolitik. På Caritas anser vi att migrantsarbetares rättigheter, inklusive de irreguljära migranternas, borde garanteras och efterlevas, eftersom det säkerställer att alla människors rättigheter och värdighet i samhället respekteras fullt ut ”, säger Shannon Pfohman som är Caritas Europas chef för  ”Policy och Advocacy”.

Den här veckan möts stater vid FN:s högkvarter i New York för att diskutera det första utkastet till organisationens ”Global Compact for Migration (GCM)” som är ett banbrytande avtal för att förbättra den globala styrningen av migrationen. GCM har sina rötter i ”Agenda 2030” för hållbar utveckling, där bland andra mål finns det om hållbar utveckling för ’säker migration och arbetstagarnas rättigheter’ [Mål 8]. 

Detta är en möjlighet för europeiska regeringar att bekräfta och stärka sitt åtagande att skydda rättigheterna för migrantarbetare, att trygga villkor som garanterar anständigt arbete och att lägga grunden för en utveckling av en mer allomfattande politik för arbetsmigration som kommer att minska förekomsten av både irreguljär migration och människosmuggling, liksom människohandel i Europa.

För mer information kontakta:

Davide Gnes
Policy och Advocacy Officer
Tel: + 32 (0) 2 235 03 98
Mob: + 32 (0) 474 98 11 17
dgnes@Caritas.EU

Sonia De Voght
Informatör
Tel: + 32 (0) 2 235 26 56
Mob: + 32 (0) 473 34 13 93
sdevoght@Caritas.EU

Bild: Caritas Europa