2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Världsdagen för fred 1 januari 2019

Världsböndagen för fred infaller den 1 januari.

Den första världsböndagen för fred firades den 1 januari 1968 då Paulus VI uppmuntrade alla människor av god vilja att varje år fira ”fredsdagen” på detta datum. 

Sedan dess har påvarna låtit publicera fredsbudskap med olika teman, längd och innehåll. 

Läs budskapet från Hans Helighet Påve Franciskus till firandet av Världsfredsdagen 1 januari 2019 (pdf)

Läs påvens budskap på andra språk