2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Låt migrationen verka för oss alla

I samband med den internationella Migrationsdagen den 18 december välkomnar Caritas Europa det frivilliga ramverket för säker och ordnad migration som antogs av en överväldigande majoritet av FN:s länder under det internationella mötet i Marrakech förra veckan.

Det globala ramverket för migration är ett stort steg framåt när det gäller att hantera ett av de mest akuta globala problemen i dag på ett humant och medmänskligt sätt. Ramverket ger en övergripande struktur för att länderna ska kunna samarbeta kring migrationsfrågor med respekt för de mänskliga rättigheterna. Det ger även en grund för att hantera aktuella frågor som säkra och legala migrationsvägar, migranternas bidrag till samhällens utveckling och kampen mot människohandel och utnyttjande av arbetskraft.

"Vi uppmanar alla undertecknande länder, inklusive EU: s medlemsstater, att nu börja använda det frivilliga globala ramverket (The Global Compact on Migration). Det är ett utmärkt verktyg för att ge regeringar makt att skaffa sig mer kontroll över den globala migrationen. Ramverket belyser också fördelarna med migration och minskar potentiella farhågor och utmaningar som är förknippade med det”, säger Msgr. Luc Van Looy, ordförande i Caritas Europa.

Det globala ramverket är ett frivilligt instrument som främjar samarbetet mellan migranternas ursprungs-, transit- och destinationsländer samtidigt som man respekterar varje stats nationella suveränitet. Den bygger på redan befintliga internationella ramar för mänskliga rättigheter och målen för en hållbar utveckling.

Ingen stat kan agera ensam inom migrationsområdet och ramverket uppnår en bra balans mellan respekten för invandrarnas rättigheter och de mottagande ländernas intressen. Det faktum att vissa länder beslutade att dra sig ur ”the Global Compact” kommer inte att förminska strävan och viljan hos den stora majoriteten länder vars ambitioner är samarbete och dialog.

Caritas Europa hyllar detta viktiga instrument som visar att nationalism, populism och främlingsfientlighet inte kommer att segra över samarbete och dialog.

I detta sammanhang fungerar påve Franciscus fyra ledord om migration "att välkomna, skydda, främja och integrera" som ledmotiv för hela Caritas globala federation.

"Att man nu accepterar och genomför det globala ramverket för en säker och ordnad migration är ett mycket viktigt steg i regeringarnas ansträngningar att bekämpa den ökande negativa inställningen till migration och kommer att säkerställa att mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter upprätthålls. I en värld som kämpar för det globala samhället är ramverket ett tecken på samarbete och enighet och erbjuder ett varaktigt hopp för vår gemensamma framtid ", säger kardinal Luis Antonio Gokim Tagle, ordförande i Caritas Internationalis.