2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Bred uppslutning bakom Globala målen för hållbar utveckling

Idag lanserar 82 svenska organisationer en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling. Takten i arbetet måste öka och den kommande regeringen behöver prioritera frågan. Sveriges civilsamhälle skriver nu under på att vara aktiva i den processen. #Agenda2030.

Läs mer på Concord Sveriges webbsida