2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Angående SMR - klargörande från kardinal Arborelius

Det har väckt stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands att Svenska Missionsrådet har uttalat sig för att man är positiv till abort trots att flera av de organisationer som tillhör SMR är emot abort. Från katolsk sida har vi kontakt med andra med samma uppfattning som vi och har bett om ett möte med ledningen för SMR för att ta upp denna fråga.

Läs kardinal Arborelius hela kommentar här