2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Venezuelas humanitära kris allmer akut

Galopperande inflation, ökande brist på mat och mediciner, våld och politiskt tumult driver allt fler venezuelaner att lämna sitt land. När de kommer till något av grannländerna är de i behov skydd, hälsovård, utbildning och annan grundläggande hjälp. Grannländerna och deras regeringar har arbetat hårt för att tillmötesgå flyktingarnas behov, men nu börjar deras resurser att tänjas för hårt och de blir allt mer beroende av internationell hjälp.

Migration i två omgångar

FN räknar med att omkring 2,5 miljoner människor har flytt Venezuela. Det motsvarar 7 procent av befolkningen. Enligt dess flyktingorgan UNHCR har denna migration skett i två omgångar. De första som flydde hade resurser och blev väl mottagna utan problem. Den andra omgången som började under 2017 bestod av fattiga människor med större behov av hjälp när de kom fram. Dessutom sökte de sig till områden i mottagarländerna som redan var fattiga.

Trycket ökar på grannländerna

Grannlandet Colombia har tagit emot flest flyktingar, men nu ökar trycket mot det andra grannlandet Brasilien. Också i Ecuador, Peru, Chile och Argentina har antalet venezuelaner ökat betydligt.

Caritas är en av få biståndsorganisationer på plats

Caritas har svarat på denna humanitära kris genom starta hjälpprogram i flera länder. I Venezuela lyckas Caritas som en av få biståndsorganisationer få in hjälp via tio av landets katolska stift, trots att regeringen officiellt vägrar ta emot internationellt stöd. Enligt den har Venezuela inga problem. Men eftersom landets hälsovårdssystem de facto har brutit samman och drygt 80 procent av landets befolkning i dag lever i fattigdom är Caritas bistånd mycket viktigt.

I Colombia har Caritas också ett stort hjälpprojekt igång sedan 2017 och nu i sommar har ett nytt program startat i Brasilien. Dessa program tillhandahåller i första hand mat och näring, liksom hälsovård och skydd. Psykosocialt och juridiskt stöd är också viktiga delar.

Du kan bidra till dessa hjälpprojekt genom att sätta in en gåva på biståndskontot Bg 900-4789 eller swisha till nummer 900 4789. Märk din gåva med ”Venezuela 2018”.

Tack för din gåva!

Caritas Venezuelas kartläggning visar att 70 procent av landets barn lider av undernäring.

Bild: Caritas Internationalis