2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Klimatet och omsorgen om vårt gemensamma hem

Sommarens hetta och brist på regn i många delar av världen gör klimatet till en allt mer brännande fråga. På den har katolska kyrkan ett svar och en vision som påve Franciskus lägger fram i sin encyklika ”Laudato Sí” från 2015. Den blir mer aktuell för varje år som går.

I ”Laudato Sí” understryker påven den i dag brådskande utmaningen att skydda vårt gemensamma hem. Han uppmanar den mänskliga familjen att tillsammans söka en hållbar och fullödig utveckling, för ”vi vet att saker kan förändras”, skriver han.

Encyklikan handlar i grund och botten om relationer. Jorden kallas ”vårt gemensamma hem”, ett hem som också är vår syster och vår mor. Men den nära relation vi har till den skadas när vi skadar miljön. Samtidigt skadar vi vår relation med andra människor, särskilt de som har minst möjlighet att försvara sig: de fattiga och de framtida generationerna. Vi glömmer helt enkelt vår samhörighet med jorden och dem som omger oss – den ena som vi är satta att förvalta och de andra som vi är kallade att leva med och för.

Själva skriften består av sex kapitel som tar upp såväl ”Skapelsens evangelium” som den ”Ekologiska krisens mänskliga rötter”. Men Franciskus lyfter också fram olika sätt att handla för att göra något åt krisen och där spelar dialogen återigen en viktig roll. Boken avslutas så med ett kapitel om en ny livsstil och ”ekologisk omvändelse”. 

Påve Franciskus gör klart att hans skrift är universell och då inte bara med tanke på att jorden är vårt gemensamma hem. Han riktar nämligen sitt budskap inte bara till dem som tillhör den katolska kyrkan, utan vill att den används som ett verktyg för att inleda en dialog med alla människor som ”förenas av samma oro”.

Encyklikan finns också översatt till svenska och kan beställas från Katolsk bokhandel (www.katolskbokhandel.com). Den kostar 65 kronor.