2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

"Receptbok för integration"

Påve Franciskus uppmuntrar alla samhällen i världen att välkomna, att skydda, att främja och att integrera flyktingar och migranter. Det är vad Caritas har gjort med sina grupper, frivilliga och anställda i många år. Denna erfarenhet har Caritas Europa nu samlat och lagt i en ny verktygslåda (på engelska) som kallas ”Receptbok för integration”.

Boken är sammanställd med bidrag från kollegor i Caritas nätverk och syftet med den är att bidra till att skapa en ”kultur av möten” för att främja integration och ökad sammanhållning i våra samhällen. Verktygslådan vänder sig till lokala grupper – karitativa grupper i församlingarna, volontärer och så vidare – och den lyfter fram några grundläggande steg som kan tas gemensamt för att bygga synergier mellan lokala samhällstjänster, intressenter, medborgare, migranter och flyktingar för att ta itu med fördomar, stereotyper och vanor som fjärmar migranter från det lokala samhällets medlemmar och hindrar deras sociala och ekonomiska integration.

Ladda ner boken här

Denna ”Receptbok för integration” är en uppmaning till handling för att skapa fler platser där vi kan mötas, dela vår historia, våra relationer, frågor och önskemål. Det är också ett bidrag till Caritas-nätverkets pågående globala kampanj ”Dela resan”.

 Verktygslådan är uppdelad i tre delar som en hjälp att förbereda och skapa en kultur av möten genom att man bygger på de positiva erfarenheter av sådant som redan har genomförts och fungerar på gräsrotsnivå. 

Den börjar med att presentera fakta och siffror om migranter i Europa. Sedan går den vidare med praktiska förklaringar som bygger på interkulturell kommunikation, liksom på begrepp som motverkar fördomar för att så mynna ut i några användbara tips för hur man bedriver framgångsrik kommunikation och interkulturell dialog. Den tredje delen visar så fram några väl fungerande ”recept för möten” som samlats in från lokala Caritas-organisationer.

God läsning!