2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Caritas Syrien hjälpte drygt 200 000 landsmän 2017

I en färsk rapport summerar Caritas Syrien sitt hjälparbete under året 2017. Totalt kunde organisationen hjälpa omkring 211 000 landsmän i de sex regioner där man är verksam i Syrien: Aleppo, Homs, Tatous, Lattakie, Damaskus och Al Hakssakeh


Caritas Syrien sammanfattar året i med dessa ord:

Krisen i Syrien är nu inne på sitt åttonde år. Fortsatt är det civila som får bära bördan av en konflikt som präglas av lidande, förstörelse och förakt för människoliv. 13,5 miljoner människor behöver humanitärt bistånd, inklusive 4,7 miljoner personer i nöd instängda i belägrade och svåråtkomliga områden. Dödsoffren som beror direkt på konflikten beräknas till runt 470 000. 

Under de nu drygt sju år som gått sedan inbördeskriget bröt ut har 3 miljoner människor tagit sin tillflykt till Turkiet, mer än 1 miljon syrier finns i Libanon och 660 000 i Jordanien. Syrien har så blivit den största tvångsförflyttningskrisen sedan Andra världskriget. Mer än hälften av befolkningen som fanns i landet innan konflikten bröt ut har fördrivits med våld.

Under 2017 fortsatte Caritas Syrien att möta många utmaningar då det genomförde sina projekt: en prekär säkerhetssituation och nya konfliktområden, ett dåligt fungerande bankväsen och problem med bankkonton, svårigheter för personalen att röra sig i landet och personalomsättning (44 anställda kvar under 2017), förseningar i finansieringen av projekten, ideliga avbrott i näten för IT och mobiltelefoner och ett ständigt ökande antal av människor som behövde hjälp och så vidare.

Dock, med 6 lokalkontor över hela landet, huvudkontoret ligger i Damaskus, och mycket engagerade medarbetare och med stöd från en teknisk enhet baserad i Libanon och därtill ekonomiskt och tekniskt stöd från mer än 20 Caritas-partner (däribland Caritas Sverige), kunde Caritas Syrien nå fram till tusentals och åter tusentals stödmottagare i hela landet. 

De viktigaste resultaten för 2017 är följande: 

• Sjukvård: 14 089 hushåll (eller 30 809 enskilda personer)
• Livsmedel: 11 705 hushåll (44 206 personer)
• Utbildning: 9 347 hushåll (18 812 personer)
• Hyresbidrag: 3 417 hushåll (21 662 personer)
• Kläder: 7 149 hushåll (26 254 personer)
• Hygienprodukter: 8 249 hushåll (40 007 personer)
• Kontantstöd: 1 921 hushåll (8 672 personer)
• Hjälp till äldre: 1 763 hushåll (4 882 personer)
• Psykologiskt stöd: 2 325 hushåll (2 566 personer)
• Dricksvatten: 3 036 hushåll (13 951 personer)

Caritas Syrien ansträngde sig särskilt för att förbättra samordningen med andra biståndsaktörer och året 2017 blev en stor framgång när det gällde förbättrad koordination av hjälpinsatserna. Medarbetarna i Lattakia besökte många välgörenhetsorganisationer, kyrkor och andra organisationer att lära känna deras verksamhet och hitta det bästa sättet att samarbete. El Hassakeh-kontoret samarbetade med andra biståndsorganisationer att kunna nå familjer som dess medarbetare inte kunde nå själva. Kontoret för kustområdet kunde nå målet för sitt underfinansierade projekt genom att hänvisa ett antal behövande familjer till andra organisationer. Caritas Homs fortsatte det goda samarbetet med andra organisationer för att nå sina mål. I Aleppo har Caritas Syriens arbete nu fått stort erkännande av de FN-organ som finns på plats där och Caritas Syrien i Aleppo blev en självskriven medarbetare för andra organisationer i flera humanitära sektorer som till exempel hälsovård.

Genom Caritas Sverige har många gåvor under de gångna åren kunnat gå till Caritas Syrien för att hjälpa de krigsplågade människorna i Syrien. Årets fasteinsamling som just avslutats togs upp för att stödja återuppbyggnaden av Aleppo och det projektet kör igång om en månad.

Men människorna i Syrien kommer fortsatt att behöva hjälp och du kan göra en insats för att bistå dem genom att sätta in en gåva på biståndskontot Bg 900-4789. Märk talongen eller överföringen med ”Syrien 2018”. Du kan också ”swisha” en gåva till 900 4789 och märka det med samma ord.

Tack för din gåva!