2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Caritas stöd till Rohingya-flyktingar utökas

I en ny rapport om situationen i södra delen av landet skriver Caritas Bangladesh att i dag har omkring 815 000 personer av det i Myanmar förföljda Rohingya-folket anlänt till flyktinglägren i Cox’s Bazar. Totalt har mer än 1 miljoner Royhingas fördrivits.

Eftersom hjälpbehovet är så stort och levnadsvillkoren i flyktinglägren så prekära har Caritas-nätverket beslutat att förlänga och kraftigt utvidga det program som sattes igång i september 2017 för att hjälpa Rohingya-flyktingarna. Det nya projektet löper till och med oktober i år.

Hittills har Caritas Bangladesh med stöd av bland andra CRS (Caritas USA) och CAFOD (Caritas England & Wales) kunnat förse 30 000 flyktingfamiljer (cirka 180 000 personer) med ett förbättrat boende i nyplanerade och säkrare bostäder i säkrade områden (se filmen nedan om det första pilotprojektet). Dessutom har drygt 40 000 hushåll (cirka 240 000 personer) mottagit hjälp för att kunna äta sig mätta.

Caritas har också byggt en lång rad badhus och latriner för att förbättra hygienen i allmänhet och matsäkerheten i synnerhet. Naturligtvis har även barnen uppmärksammats och fått flera platser särskilt inrättade för dem.

Klicka på länken för att komma till filmen

https://drive.google.com/file/d/1btFI67LU-7kOP8rVT0IFHTAtkHXdit5l/view

Caritas Bangladesh med stöd av hela Caritas-nätverket driver det nu förlängda hjälpprogrammet. Vill du bidra till att ge dessa flyktingar hjälp kan du sätta in en gåva på biståndskontot Bg 900-4789. Märk gåvan ”Rohingya”. Du kan också enkelt swisha in en gåva till 900 4789 och märk den med samma ord.

Tack för din gåva!

Nyuppfört bostadshus, Cox's Bazar, Bangladesh. Foto: CRS