2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

35 miljoner i Östafrika i akut behov av hjälp med mat

Östafrika och Afrikas horn är drabbat av en humanitär kris som under 2018 kan förvärras ytterligare då tillgången på mat bli allt knappare. Väpnade konflikter och en fortsatt svår torka ligger nu bakom extremt höga nivåer av svält. Omkring 35 miljoner människor i regionen är i behov av akut hjälp med att få mat för äta sig mätta. Caritas fruktar att situationen kan utvecklas till den värsta hungerkrisen på 70 år.

Därför gör nu Caritas-nätverket allt man kan för att svara på de stora behoven som uppstått på grund av bristen på föda i Sydsudan, Etiopien, Kenya, Somalia och Uganda. Utmaningen som man står inför är att kunna möta de stora hjälpbehov som redan finns, samtidigt som man planerar för att kunna möta kommande utmaningar.

I dag når Caritas-nätverket nästan 8 miljoner människor i Östafrika genom de fler än 200 projekt man driver. I mer än hälften av de programmen ligger fokus i insatserna på ökad matsäkerhet och på att skapa jobb.

Sydsudan och Somalia är de två länder där situationen oroar mest och båda kan drabbas av utbredd svält under 2018. Utan hjälp utifrån förväntas det redan svåra läget att förvärras ytterligare.

Mycket oroande är också försörjningsläget med mat i sydöstra Etiopien och även där befarar man att läget kan förvärras.

”Caritas och katolska kyrkan i Östafrika arbetar tillsammans för att säkerställa att människorna i regionen har tillräckligt med mat, medicin och rent vatten. Humanitär hjälp är av yttersta vikt för att liv ska kunna räddas, men svälten är också ett resultat av ett politiskt misslyckande”, säger Caritas Internationalis generalsekreterare Michel Roy.


Caritas Internationalis har gjort en kartläggning (på engelska) av situationen i Sydsudan, Somalia, Etiopien, Kenya och Uganda. Du kan läsa den genom att klicka här
: http://community.caritas.org/knowledgebase/articles/767


Under de senaste åren har Caritas Sverige kunnat förmedla många gåvor till Sydsudan för att
stödja Caritas Sydsudan i dess arbete. Behovet av hjälp är fortsatt stort och du kan hjälpa genom att sätta in en gåva på bidragskontot Bg 900-4789. Märk talongen eller överföringen ”Sydsudan 2018”. Du kan också enkelt swisha en gåva till 900 4789 och skriva samma ord.

Tack för din gåva!