2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Stiftets adventsinsamling 2017

Hjälp Bangladesh bygga sin framtid


I slutet av augusti i år fylldes våra medier i dagar av bilder på översvämningar i Texas då orkanen Harvey slog till. Samtidigt vräkte de värsta monsunregnen på fyrtio år ner över södra Asien. Totalt beräknas omkring 45 miljoner människor i Bangladesh, Indien, Nepal och Pakistan ha drabbats direkt av översvämningar och jordskred. Enligt FN-organet UNICEF var 16 miljoner av dem barn.


Värst råkade Bangladesh ut då en tredjedel av landet översvämmades. Vägar och broar spolades bort, nästan 700 000 hus förstördes och omkring 8,5 miljoner människor fick fly från sina hem. Dessutom beräknas 4,7 miljoner hektar åkrar ha lagts under vatten mitt under risodlingens högsäsong, vilket gav upphov till oro för den kommande matförsörjningen i landet.


Caritas Bangladesh och andra hjälporganisationer var tidigt igång med hjälparbetet. Det inriktades på att ordna nödboende och tillgång till mat för dem som fallit offer för naturkatastrofen, men också till att säkra sanitet och möjligheter att sköta hygienen.


Det akuta läget är i dag någorlunda under kontroll, men nu gäller det att bygga upp de delar av Bangladesh som översvämmades. Landets låglänta delar har redan skadats av klimatförändringarna och det står utom tvivel att nya översvämningar kommer.


Därför har Caritas Bangladesh en att-göra-lista som omfattar nya säkrare hem, vägar, skolor och inte minst nya fördämningar, liksom stöd till utsatta jordbrukare och jobbskapande för dem vars arbetsplatser spolats bort.


För att stödja det arbetet kommer årets adventsinsamling att sändas till Bangladesh.


Tack för din gåva som du märker med "Adventsinsamlingen 2017"!

Ladda ner Adventsaffischen 2017

Ladda ner Adventsbrevet 2017

Transport av ny takbeläggning till drabbade delar av Dinajpur-distriktet i Bangladesh.

Bild: Caritas Internationalis