2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

”EU:s gemensamma asylsystem får inte försvaga asylrätten”