2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

FN: ”Det sydsudanesiska folkets lidande är ofattbart”

FN:s livsmedelsprogram (WFP) och flyktingkommissariat (UNHCR) slog den 15 maj i år på nytt larm om den snabbt försämrade situationen i Sydsudan. I ett gemensamt uttalande uppmanar de givare att öka sitt stöd till de desperata flyktingar som flyr ut ur landet. Humanitära organisationer kommer att behöva mer än 12 miljarder kronor för att kunna ge livsnödvändig hjälp till de sydsudanesiska flyktingarna i sex grannländer fram till årsskiftet i år.

”Den bittra konflikten och de humanitära förhållandena i Sydsudan som blir allt sämre tvingar människor bort från deras hem i rekordhögt antal”, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi i uttalandet.

Kombinationen av den interna konflikten i landet, torkan och hungersnöden gör nu krisen i Sydsudan till en av de allvarligaste i världen.

”Det sydsudanesiska folkets lidande är helt enkelt ofattbart. Det befinner sig på avgrundens brant. Våldet är roten till denna kris. Ofta kan hjälparbetare inte komma fram till de mest utsatta och hungriga människorna. Många dör av hunger och sjukdomar och ännu fler har flytt sitt hemland för att finna säkerhet utomlands”, säger WFP:s verkställande direktör David Beasley.

Sydsudan har blivit världens snabbast växande flyktingkris med mer än 1,8 miljoner flyktingar – inklusive 1 miljon barn. De har sökt skydd i Uganda, Sudan, Etiopien, Kenya, Demokratiska republiken Kongo och Centralafrikanska republiken.

Den nuvarande takten i antalet människor som flyr Sydsudan överstiger de humanitära organisationernas mest pessimistiska uppskattningar. Till exempel överträffar antalet som flytt till Sudan till och med mars den förväntan siffran för hela året. Också Uganda har också tagit emot fler flyktingar än förväntat och kommer snart att ha 1 miljon sydsudanesiska flyktingar inom sina gränser. 

Hittills har endast 14 procent av det utlovade stödet från givarländer till Sydsudans flyktingar kommit in till FN.

”Situationen som det skapat har tvingat oss att sänka ransonerna till många flyktingar i Uganda. Jag finner det oacceptabelt och jag hoppas att ni gör det med. Dessa familjer är som er och min, våra bröder och systrar, och världen måste hjälpa dem nu – inte sedan. Snälla, hjälp oss att göra det som dessa människor har behov av att vi gör”, säger WFP:s Davis Beasley.

UNHCR välkomnar den stora generositet med vilken flyktingarna från Sydsudan har tagits emot av grannländerna, men oroas samtidigt av att läget nu är kritiskt.

“Länder som Uganda har gjort allt man kan förvänta sig, men landet kommer inte att klara av att ta hand om flyktingarna om inte världen kommer till undsättning. Att hjälpa flyktingar handlar inte bara om att ge den akuta hjälpen, utan också om att stödja de regeringar och samhällen som tar emot dem”, sade UNHCR:s Filippo Grandi då han redovisade det reviderade behovet för givarländer i Genève.

UNHCR koordinerar insatserna mellan regeringar och humanitära organisationer å ena sidan och flyktingar och mottagarländer å den andra. För närvarande beräknas 898 000 flyktingar befinna sig i Uganda, 375 000 i Sudan, 375 000 i Etiopien, 97 000 i Kenya, 76 000 i Demokratiska republiken Konga och 2 200 i Centralafrikanska republiken.

WFP bistår med livsmedel och kontantbidrag till mer än 1,8 miljoner flyktingar i dessa länder.

Det aktuella uttalandet och den revidera aktionsplanen inbegriper inte de humanitära behoven för de omkring 2 miljoner internflyktingar som är kvar i Sydsudan.

Årets fasteinsamling gick till de lidande och hungrande människorna i Sydsudan där Caritas Sverige tillsammans med Caritas Tyskland driver ett hjälpprojekt i norra delen av landet. Detta projekt kommer bland annat att förse omkring 10 000 människor bland de mest utsatta med mat åtminstone till årets slut och omkring 25 000 människor med rent vatten. Dessutom kommer utbildning i jordbruk under torka att ges. (Läs mer på denna sida under rubriken ”Sydsudan” längst upp till höger.)

Till projektet i Sydsudan har Caritas Sverige redan kunnat skicka ner 2 miljoner kronor, men nöden och svälten fortsätter och förvärras. Därför fortsätter vår insamling för att bistå människorna i Sydsudan.

Du är välkommen att bidra till insamlingen genom att sätta in en gåva på bidragskontot Bg 900-4789. Märk talongen eller överföringen ”Sydsudan”. Du kan också enkelt swisha en gåva till 900 4789 och skriva samma ord.

Tack för din gåva!

Människor på flykt norrut i delstaten Upper Nile i norra Sydsudan.

Bild: Ilvy Njiokiktjien/ Cordaid (Caritas Nederländerna)