2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Beskjutningen fortsätter i östra Ukraina

Säkerhetssituationen i östra Ukraina fortsätter att vara extremt spänd med upprepade kränkningar av vapenstilleståndet och beskjutningar av bostadsområden. Under morgonen den 27 maj i år utsattes staden Krasnohorivka (Donetsk oblast) för tungt bombardemang, rapporterar Caritas Ukraina. Bombardemanget fortsatte under tre timmar och orsakade svåra skador på bostadshus och samhällets infrastruktur, särskilt skolor och sjukhus. Den neurologiska kliniken förstördes helt, mödravårds- och akutmottagningarna svårt skadade och sjukhuset har nu i det närmaste inga ambulanser kvar.

Caritas sände ut personal till platsen och deras första bedömning var att det fanns ett akut behov av psykosocialt stöd, särskilt till barnen, och hjälp med att så fort som möjligt återställa sjukhusets akutmottagning.  

Detta är långt ifrån en isolerad händelse, enligt Caritas Ukraina, som i en utförlig rapport beskriver det rådande läget. Utmed hela den så kallade ”kontaktgränsen” mellan regeringssidan och separatisterna är situationen extremt spänd med ideliga beskjutningar. Enligt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) används fortsatt tunga vapen, även sådana som är förbjudna enligt Minsk-avtalet, och de finns utplacerade också på platser där civilbefolkningen bor.

Det är en av anledningarna till att civilbefolkningens lidande är svårt, såväl fysisk som psykiskt. Det i sin tur ligger bakom att antalet internflyktingar från de krigsdrabbade områdena till andra delar av Ukraina är stort – i dag uppgår de till 1,6 miljoner människor.

Carita Ukraina sammanfattar övriga siffror över krigets verkningar så här:

  • Totalt berörs 4,4 miljoner människor direkt av krisen. Av dem är 3,8 miljoner i behov av hjälp.
  • Hittills har 9 940 människor dödats av striderna och 23 455 har skadats. Av de dödade var över 2 000 civila och av de skadade mellan 7 000 och 9 000.
  • Av de många som är i behov av hjälp har Caritas Ukraina kunnat bistå 430 000 människor.

När Caritas är ute på fältet för att hjälpa dem som drabbats av konflikten utsätts även Caritas personal för extrema påfrestningar. Fader Basil Ivanyuk, som är direktor för Caritas Kramatorsk, säger så här om vad som bevarar dem från att knäckas av trycket:

”De flesta som jobbar med oss är själva internflyktingar och förstår verkligen dem som de kommer ut till för att hjälpa. Vår personal ger de behövande medicinskt och psykologiskt bistånd, har med sig mediciner, mat och varma kläder när de behövs. Det räcker inte med att bara be. Vi måste också bege oss till de platser och de människor som behöver oss. Dit där människor väntar på hjälp och barmhärtighet.”

Caritas Sverige har de senaste åren kunnat sända vidare många gåvor för att stödja den verksamhet som Caritas Ukraina bedriver bland den drabbade civilbefolkningen och internflyktingarna..

 

Du kan hjälpa oss att fortsätta det stödet genom att sätta in en gåva på bidragskontot Bg 900-4789. Märk talongen eller överföringen med ”Ukraina 2017”. Du kan också enkelt swisha en gåva till 900 4789 och skriva samma ord.

 

Tack för din gåva! 

I februari och mars i år stod staden Avdiivka i fokus för en lång kraftmätning mellan de stridande i konflikten i Ukraina. Caritas var snabbt på plats och hjälpte de nödställda.

Bild: Caritas Ukraina