2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Barns undernäring i Venezuela ökar oroväckande

Barns undernäring i delar av Venezuela närmar sig nu en humanitär kris, varnar en ny rapport från Caritas Venezuela. Med ekonomin i fritt fall, brist på mat och medicin och kraftigt ökande matpriser, lider nästan hälften av barnen under fem år i de områden som följs av Caritas av någon grad av undernäring eller löper överhängande risk att drabbas.

Caritas har kartlagt barns undernäring i fyra delstater inklusive huvudstaden Caracas. De senaste siffrorna visar att 11,4 procent av barnen under fem lider antingen av måttlig eller svår och akut undernäring. WHO:s tröskelvärde för en kris när det handlar om barns undernäring ligger på 10 procent.

Caritas siffror stiger till 48 procent om barn under fem år som är i riskzonen eller redan lider av lägre nivåer av undernäring ingår. "Vi är extremt oroliga, vilket är skälet till att vi offentliggör med denna serie av rapporter. Vi har kartlagt nivåerna av undernäring och ger stöd till barn under fem år sedan oktober månad i fjol i fyra delstater: Distrito Capital, Vargas, Miranda och Zulia”, säger Janeth Márquez som är direktor för Caritas Venezuela.

"Våra resultat visar tydligt att de allmänna nivåerna av undernäring ökar och att akut undernäring hos barn har passerat tröskeln för kris. Om vi inte reagerar snart, blir det mycket svårt för dessa barn att någonsin komma tillbaka till sin näringsmässiga tillväxtkurva."

För de mest utsatta barnen distribuerar Caritas paket som innehåller speciella kosttillskott, speciellt protein och mineraler såsom järn. Läkemedel erbjuds också till de mest utsatta människorna, som är de som måste prioriteras med tanke på svårigheten över lag att få tag på mediciner.

Mer än åtta av tio hushåll i de 31 församlingar som kartlagts i Caritas rapport äter mindre än tidigare och nästan sex av tio säger att vissa familjemedlemmar avstår från sin mat så att en annan person i familjen kan äta – vanligtvis är det mödrar som ger sin mat till sina barn.

Caritas varnar för att krisen förvärras

”På vissa platser som vi kartlagt låg nivån av barns undernäring så högt som 13 procent. När man vet att nivån för akut undernäring för fyra år sedan låg på 3 procent, är detta chockerande. I oktober i fjol låg den på 8 procent. Läget förvärras i en oroväckande hög takt", säger Susana Raffalli som är humanitär expert på nödsituationer i tillgången på mat och som arbetar för Caritas Venezuela. 

"Vi träffar på försvagade och i vissa fall uppsvällda barn – klassiska bilder av barn som svälter. Ute i byarna är det barnen som drabbats värst, men även vuxna är mycket försvagade. Du kan fortfarande se fina restauranger och människor som lever ett normalt liv i huvudstaden, men även där kan man tidigt på morgonen se människor som går igenom soptunnor i jakten på mat."

Caritas rapport visar att ett av tolv hushåll äter "från gatan", det vill säga samlar matrester från restauranger och från soptunnor. Man ska som bakgrund veta att med en inflation i Venezuela på 720 procent, den högsta i världen, kostar en grundläggande matkorg nu 16 gånger minimilönen.

”Det är en betydande kris och det behövs både nationell och internationell hjälp för att de högsta beslutsfattarna ska kunna hantera omfattningen av katastrofen. Försörjningsmöjligheter har försämrats till den grad att de mycket fattiga inte kan av klara det. Allt har gått sönder. Jobb, hälsovård, familj, hem – fattiga människor har förlorat allt medan de söker efter en livlina. Det humanitära samfundet och det venezuelanska folket måste påbörja ett fullskaligt svar på denna situation nu", säger Susana Rafalli.

Humanitära insatser behövs nu

Dessutom har Venezuelas hälso- och sjukvård kollapsat. Sjukhusen har slut på mediciner och hälsovårdsprodukter och moskitburna sjukdomar som zika, denguefeber, malaria och chikungunya, liksom spädbarns- och mödradödligheten ökar.

"Vi behöver hjälp med mat och andra produkter utifrån. På sjukhusen finns inte ens barnmat. Vi behöver läkemedel", säger Susanna Rafalli.

Som en del av Caritas svar på den pågående krisen har ”vaktplatser” satts upp dit barn förs för regelbundna kontroller. Det har varit framgångsrikt för att kartlägga näringsnivåerna och för att ge de drabbade barnen näringstillskott och mediciner. Hembesök görs också med resultat att barn i riskzonen nu identifieras omgående och får medicinsk och näringsmässig hjälp.

"Vi har tur som har ett fantastiskt team av frivilliga sjukvårdare som tjänar samhället. I de församlingar där Caritas genomför sitt program har ett antal barn stabiliserats och även återhämtat sig, trots den pågående krisen", säger Janeth Márquez.

Förutom bristen på mat är en annan stor hälsorisk bristen på rent dricksvatten. Även i stadsområden kan leveranserna klippas av i dagar. "Vi är mycket oroade av den dåliga tillgången till säkert vatten", säger Janeth Márquez.

"Försörjningen med dricksvatten kollapsade för länge sedan, eftersom reservoarerna inte underhölls och det finns ingen tillgång till medel som gör vattnet som finns drickbart, till exempel klor. I många områden är kranvattnet inte säkert att dricka. Om ett barn som redan är undernärt blir sjukt på grund av en parasit, blir dess utsatta läge än värre. Den ekonomiska situationen är så dålig att människor inte har råd att köpa gastuber och därför kan de inte koka sitt vatten.”

"Vi ger träningskurser för att visa människor hur man skyddar sig från vattenburna parasiter. Vi distribuerar också vattenfilter som har utvecklats för användning i Afrika och utbildar människor att använda dem så att särskilt barn, gravida och gamla människor har bättre vatten att dricka."

Caritas-rapporten har offentliggjorts för att förmå det nationella och internationella samhället att ingripa i krisen och dess slutsats är att direkt mathjälp inklusive kosttillskott är livsavgörande, liksom att tillräckliga resurser för sjukvård, rent vatten och sanitet återställs.

Caritas avslutar sin rapport: ”Vårt svar på denna livsmedelskris är något som måste prioriteras såväl socialt som ekonomiskt. Politiken måste ge vika när det handlar om att skydda de mest utsatta människorna och vi måste underlätta hjälparbetet för alla dem som officiellt eller inofficiellt står i direkt kontakt med de mest behövande i hela vårt land".

Du kan få mer information genom att läsa vad Caritas Venezuela skriver på sin Facebooksida (på spanska): https://www.facebook.com/caritasvenezuela

Venezuela accepterar inte internationell humanitär hjälp. Men du kan ta kontakt med Caritas Venezuela och fråga om det finns något du kan göra för att hjälpa de som är särskilt utsatta i landet. E-mailadress: caritasvenezuela@gmail.com

Caritas Venezuela har under ett drygt halvår kartlagt nivåerna av undernäring och har gett framför allt barn hjälp i fyra delstater i landet.

Bild: Caritas Venezuela