2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Stora skador i översvämmat Albanien

Den 30 november i år började skyfallen över Albanien och de kulminerade den 1 och 2 december då mer än 110 millimeter regn föll. Situationen för befolkningen blev snabbt dramatisk och meteorologerna kunde bara rapportera att ännu mera regn väntades de följande dagarna.

Distrikten Vlora, Fier och Berat i söder, huvudstaden Tirana i mellersta delen av landet och Lezha i norr drabbades hårdast. Alla dessa distrikt ligger på den ganska låglänta kustremsa som sträcker sig från norr till söder.

Albanska regeringen reagerade omedelbart och tusentals poliser och militärer sattes in för att bistå den drabbade befolkningen. I söder måste människor evakueras med helikopter, båtar och terränggående fordon, eftersom vattnet stod högt över vägarna.

Men kommunikationerna i många delar landet slogs ut, bland annat på grund av att floderna svällde över sina breddar. Dessutom kollapsade ett 30-tal broar eller blev på annat sätt obrukbara. Man tvingades också strypa tillförseln av el i många delar av landet, eftersom man fruktade olyckor genom att vatten fanns överallt.

En första uppskattning av myndigheterna visade på att mer än 3 500 hus förstörts eller stod under vatten, 40 företag hade förstörts helt med förlust av arbetstillfällen som följd och att omkring 23 000 hektar mark låg under vatten. Dessutom drunknade tusentals djur och foder och utrustning gick till spillo.

Som en säkerhetsåtgärd stängde regeringen alla skolor i landet under de värsta regnen i början av december för att inte utsätta barnens liv för fara. Stängningen upprepades senare under ett par dagar för 27 skolor och många dagis i söder. Nu vet man att närmare ett 60-tal skolor i landet har skadats svårt av översvämningarna.

Caritas Albanien som är väl organiserat och finns på plats på många håll i landet med olika projekt ryckte också snabbt till undsättning. Det stod tidigt klart att det var tre områden som skulle prioriteras:

  • Matleveranser – 2 500 människor i de mest utsatta områdena får hjälp med tillgången till tillräckligt med mat och rent vatten.
  • Nödbostäder och bränsle – 2 000 människor får hjälp till boenden och för att kunna värma upp dem, när nu fukten finns överallt och temperaturen sjunker med vintern.
  • Hälsovård – 1 000 människor får hjälp med tillgång till sjukvård då kommunikationerna är lamslagna och översvämningarna för med sig hälsorisker och svårigheter att få tag på medicin.

För att bekosta detta behövs hjälp utifrån och Caritas Albanien vädjar tillsammans med Caritas Internationalis om stöd. Du kan hjälpa till genom att sätta in en gåva på biståndskontot Bg 900-4789 och märka gåvan med ”Albanien 2017”. Du kan också swisha in din gåva till 900 4789 och märka den på samma sätt.

Tack för din gåva!

 

Du kan se en video av översvämningarna genom att klicka på denna länk: www.ilmeteo.it/notizie/albania-maltempo-aggiornamento-danni-aiuti-internazionali-alluvione

(Videon är på italienska, men bilderna talar sitt eget språk.)

Albanien lamslogs i början av december då de flesta kommunikationer slogs ut.

Bild: Caritas Albanien