2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

“Påve Franciskus dröm för Europa kan bli verklighet”

Det konstaterar Caritas Europa i sitt slutdokument från organisationens regionalmöte som avslutades i Lourdes (Frankrike) den 26 maj 2016. I det slutdokumentet uppmanar Caritas Europa de europeiska ledarna att de, som påve Franciskus drömmer om, förenar sin krafter med alla människor och civila organisationer i de europeiska länderna och alla kyrkor som finns i dem för att tillsammans bygga ett välkomnande och utåtriktat Europa.

Europa utmanas allt mer av växande fattigdom, social orättvisa, konflikter, främlingsfientlighet och nationalism. Därför uppmanar Caritas Europa de europeiska regeringarna att stärka Europarådets roll när det gäller att försäkra sig om att sociala rättigheter respekteras, inklusive rätten att skyddas mot fattigdom och socialt utanförskap (jmf artikel 30 i den Europeiska sociala stadgan). När länderna tävlar med varandra, förlorar vi alla. För att främja det gemensamma goda behöver vi i stället mer solidaritet mellan både länder och folk.

”Europa behöver en nystart, ett all-europeiskt projekt som bygger på solidaritet, broderskap och alla människors värdighet”, säger biskop Luc van Looy som är Caritas Europas ordförande.

Mer än 300 människor från 42 europeiska länder samlades i Lourdes från den 23 till den 26 maj, då Caritas Europas regionalmöte diskuterade familjers och barns fattigdom, svår fattigdom, allas delaktighet i ekonomin, liksom migration och asylrätt i Europa. Och deltagarna kunde konstatera att de möter liknande svårigheter var de än kom ifrån. De insåg också att de utmaningarna samtidigt kan ses som en möjlighet att samarbeta och tillsammans bygga ett gemensamt Europa.

”Jag mötte människor från andra europeiska länder som har gjort samma erfarenheter som jag har gjort. Nu för mig, liksom för dem, är det goda som Caritas har gett mig något som jag i min tur kan ge till andra. Nu lever jag ett värdigt liv and deltar fullt ut i samhället”, säger Tsenko som tidigare var hemlös, men nu är socialarbetare i ett härbärge som drivs av Caritas Bulgarien.

Under regionalmötet erbjöd Caritas Europa människor som lever ett social utsatt liv, volontärer och Caritas-medarbetare en plattform för att mötas i dialog och gemensam reflektion. Det gav som resultat en rad förslag till lösningar som bygger på erfarenheter hämtade direkt från livet. Caritas Europas strategi för de kommande åren antogs under mötet och den innehåller åtgärder som riktar in sig på just dessa problem.

”Det var underbart att se hundratals människor mötas i Lourdes omkring Caritas och dess vision för ett enat Europa som sätter människan i centrum. Allas deltagande, även de deltagare som lever i svår fattigdom, visade att människor i hela Europa vill arbeta tillsammans för att tackla gemensamma problem och förnya solidariteten i Europa”, säger Bernard Thibaud som är Caritas Europas vice ordförande.

Deltagarna i Caritas Europas regionalmöte 2016 samlade till en kvällsbön för fred och social rättvisa framför huvudkyrkan Vår Fru av Lourdes.

Bild: Gael Korbel/Caritas Europa