2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Efter år av lidande vill Sydsudans folk ha fred

Den 17 maj kom denna rapport från Caritas Sydsudan till Caritas Sverige. Vi har bearbetat och förkortat den något.

”Den efterlängtade diskussionen och dialogen mellan de stridande parterna i inbördeskrigets Sydsudan verkar ännu en gång svår att nå fram till. Ingen av de två viktigaste parterna – som leds av president Salva Kiir respektive vice-presidenten Riek Machar – i den nya övergångsregeringen i landet  är villig att prioritera de fattiga och arbeta för fred.

Övergångsregeringen, som bildades den 28 april 2016 av fyra parter i landets konflikt, var en stråle av hopp. Men nu skuggas den strålen av fortsatta spänningar, oenighet och ovilja till dialog.  

Ännu en gång har så befolkningen i Sydsudan, som förväntar sig en politisk lösning av konflikten, blivit bedragen. Sedan den väpnade konflikten i landet bröt ut i december 2013 och fram tills nu har tusentals människor dödats och mer än 2 miljoner drivits på flykt. Därför var befolkningens förväntningar nu att ett fredligt liv utan lidande åter skulle bli möjligt.  

Men om det nu saknas politisk vilja och engagemang hos båda de stora parterna i övergångsregeringen kommer inget att hända och lidandet kommer att förlängas, inte minst för de fattigaste. Om en månad kommer Sydsudan att fira sin femte självständighetsdag, men människorna i landet är fortsatt utsatta för våld, lidande, hunger och brutalitet.

Sydsudan befinner sig i dag vid ett lågvattenmärke. Ekonomin har fallit samman på grund av kriget och raset i oljepriset. Dollar och andra hårdvalutor flyter inte längre genom huvudstaden Juba som förr. Och det internationella samhället börjar förlora tålamodet med det politiska dödläget.

Den katolska kyrkan och Caritas

Det är vid detta vägskäl som den katolska kyrkan i landet och Caritas Sydsudan kämpar vidare för de fattiga. Under detta Barmhärtighetens Jubelår fortsätter Caritas att, drivet av medlidande, arbeta för de fattigaste, att låta deras lidande och deras röster bli hörda och att göra allt som är möjligt för att hjälpa dem.

Caritas Sydsudan, som är den katolska kyrkans karitativa organ och som finns på plats i alla landets sju stift, är medlem i Caritas Internationalis. Vi arbetar tillsammans med alla medlemmar i dess världsvida nätverk för att mildra folkets lidande och ge dem så mycket hjälp och stöd det går.

För en månad sedan ägde ett möte rum med Caritas medlemsorganisationer. Alla de Caritas som var närvarande beslöt att tillsammans möta denna utmaning som en familj. Därför kommer nu Caritas Sydsudan att i nära samarbete med andra Caritas genomföra alla de aktiviteter som ingår i den av Caritas Internationalis lanserade uppropet för landet. Även de mest avlägset liggande stiften kommer, trots konflikten, att nås av hjälpen som framför allt består av att säkra människornas tillgång till mat och rent dricksvatten.

Dessutom sätts hälsovården i fokus för den fortsatta aktionen. Mediciner kommer att föras ut till stiftens hälsocentraler. I dag är bristen på dem stor. En annan grupp som kommer att prioriteras är de som återvänder från sin flykt. De saknar vid hemkomsten såväl pengar som utsäde att så på sina åkrar.

I dag då såväl freden som övergångsregeringens överlevnad är stora utmaningar och rebellerna fortfarande finns ute på fältet, kommer Caritas Sydsudan att dra igång olika program för att främja fred och dialog. De olika parterna kommer att uppmanas att lyssna till uppmaningen att skapa fred och att lösa sina meningsskiljaktigheter genom dialog. Detta kommer vi att göra i nära samarbete med Sydsudans Justitia et Pax-kommission och DMI-systrarna som arbetar i flyktinglägren (Daughters of Mary Immaculate). Vi avser att med olika aktiviteter som sport, workshops och olika möten i de mest drabbade delarna av Sydsudan kunna börja bygga fred och försoning i landet.

I detta arbete kommer Caritas Sydsudan att få stöd av andra medlemmar i Caritas-familjen, kommissionen för Justitia et Pax och andra organisationer som söker samma mål.

Där makten söndrar, måste medlidande och kärlek ena människorna och så fredens utsäde. Denna övertygelse bär oss och våra partner och vårt arbete med de fattigaste och mest utsatta.”

Caritas Sverige har ända sedan 2014 flera gånger – och så sent som i januari i år – kunnat förmedla insamlade medel för att stödja Caritas Sydsudan i dess viktiga arbete.

Det vill gärna fortsätta att göra. Vill du hjälpa oss med det kan du sätta in en gåva på bidragskontot Bg 900-4789 och märka överföringen eller talongen med ”Sydsudan”. Du kan också ”swisha” din gåva till det nummer du finner under rubriken ”Ge en gåva” här på hemsidan.

Tack för din gåva!

Flyktingläger i Gumbo i Sydsudan. Caritas har stött byggandet av en skola jämte det. Ännu några frö för fred har såtts.

Bild: Caritas Österrike