2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Årets fasteinsamling nådde 1,7 miljoner kronor

Stockholms katolska stifts och Caritas Sveriges fasteinsamling till offren för torkan på Afrikas horn och i södra Afrika är nu avslutad i och med att också alla våra församlingar sänt in sina kollekter.

Totalt nådde årets fasteinsamling 1 682 673 kronor. Detta är ett mycket uppmuntrande resultat som överstiger fjolårets fasteinsamling något.

Ett stort tack till alla som bidragit till detta!

Caritas Sverige kommer vi inom den närmaste veckan att överföra dessa insamlade medel till de Caritas-organisationer som nämndes i informationsmaterialet kring insamlingen. Det betyder att hälften – eller 850 000 kronor – kommer att skickas till Caritas i Zimbabwe och den andra hälften – likaledes 850 000 kronor – kommer att skickas till Caritas i Etiopien och ett grannland.

Medlen kommer att nu att användas av dem i deras pågående projekt som satts upp tillsammans med Caritas Internationalis och som oftast utförs tillsammans med andra Caritas som finns på plats. Viktigt i det sammanhanget är att veta att det alltid är det lokala Caritas, som har all nödvändig kunskap om det egna landet, som leder projekten i fråga.

Alla projekten i dessa länder är inriktade först och främst på att garantera att människorna, som drabbats av torka i El Niño-fenomenets spår, har nog med mat att äta och nog med vatten att dricka. De som redan nu drabbats av undernäringens effekter kommer också att få den sjukvård de behöver. Dessutom kommer befolkningen i de drabbade områdena att få utbildning i hur de ska kunna förebygga matbrist under kommande torkperioder och hur de kan öka och förbättra sin matproduktion under normala perioder.

Än en gång: TACK!

Bild: Annie Bungerouth/Caritas Australien