2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Fyra kartor som ger annan bild av migration i Europa

Jakub Marian, en tjeckisk lingvist, matematiker och konstnär, har skapat fyra kartor som bygger på en FN-studie från 2015 om internationell migration. De visar migrationen i Europa uppdelad så här:

1. Andelen av befolkningen i varje land som består av utlandsfödda invandrare.

2. Det vanligaste ursprungslandet för de utlandsfödda i respektive land.

3. Den andel som har ökat respektive minskat under de senaste fem åren.

4. De invandrargrupper som växer mest.

Viktigt: Jakub Marian bygger sina kartor på uppgifter hämtade från FN:s migrationsstudie från 2015; till en karta också från Eurostat. I varje karta finns preciseringar inlagda. Samtidigt är kartorna framtagna av en privatperson och reflekterar hans uppfattning av vad de officiella siffrorna visar. De motsvarar inte nödvändigtvis Caritas Sveriges syn, men vi finner dem tankeväckande. Vi har fått Jakub Marians tillstånd att publicera dem.

I början av sin artikel skriver Jakub Marian: ”Men, FN-rapporten tar inte hänsyn till utvecklingen (mellan januari 2015 och juni 2016) av den så kallade europeiska migrationskrisen. För att få kartan (nummer 3) mer aktuell har jag använt officiell statistik från Eurostat för antalet asylsökande mellan januari 2015 och juni 2016 (minus antalet avslagna ansökningar). … Observera också att Kosovo grupperas tillsammans med Serbien i FN-rapporten.

För att läsa Jakub Marians artikel (som finns på engelska, tyska, tjeckiska och italienska) och se de fyra kartorna, klicka här: https://jakubmarian.com/immigration-in-europe-map-of-the-percentage-and-country-of-origin-of-immigrants/

Bild: Jakub Marian