2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Caritas Sverige önskar en God Jul

På detta enkla sätt vill Caritas Sverige tacka alla givare och understödjare för det år som snart är till ända. Världen har inte mått bra heller under detta år och därför har era gåvor varit mycket värdefulla. De har kunnat hjälpa många människor som drabbats av konflikter och naturkatastrofer.

Vi har nu inför årsskiftet bemödat oss om att kunna skicka iväg så mycket stöd som möjligt till dem som behöver ett sådant och vi har nästan tömt ”våra lador”. I januari kommer vi att presentera siffror för vart de bidrag som vi har kunnat skicka iväg under året – och som kommer från er – har gått.

Vi vill också påminna er om att vår adventsinsamling pågår ända fram till och med Trettondagen. Den dryga miljon kronor som redan kommit in till den och det som fortsatt kommer in under jul och nyår kommer att betalas ut i januari till undervisning för flyktingbarn i Irak, Syrien, Libanon och Turkiet.

Nu önskar vi er alla en välsignad jul och ett nytt år fullt av hopp.

Tack till er alla!

”Fred är möjlig i Syrien”

Bild: Caritas Internationalis