2019 2018 2017 2016 2015

Några ögonblicksbilder från Syrien i dag

Caritas Syrien har skickat några ögonblicksbilder ifrån dagens Syrien. Den väpnade konflikten mellan regeringen i Damaskus och en rad olika rebellstyrkor fortsätter i det inbördeskrig som bröt ut i mars 2011.

  • Sedan slutet av 2014 har regeringen bara kunnat ge knappt 5 procent av de 6,5 miljoner internflyktingar som finns kvar i landet hjälp med husrum och annat stöd.
  • Priserna på varor stiger oavbrutet i alla landets regioner. Det viktigaste skälet till det är att den syriska valutan pundets värde devalveras kraftigt mot andra valutor. Kostnaden för att köpa en amerikansk dollar har nu stigit till 341 syriska pund.
  • I slutet av 2014 gjorde ”Syrian Center for Policy Research” (motsvarigheten till svenska SCB) en studie där man fann att 51 procent av landets barn inte gick i skolan. Framtiden blir svår för dessa barn.
  • Många som arbetar inom hälsovården har flytt landet. De som är kvar jobbar under stora svårigheter. Bristen på mediciner och utrustning är stor, eftersom de flesta av de farmaceutiska industrierna har förstörts eller stängt. Bristen på kunnig personal inom traumavården är akut, vilket är ett enormt problem under ett krig.
  • Tillgången till elektricitet är ett av Syriens viktigaste problem och det sätter stor press på landets familjer. Långa elavbrott paralyserar det dagliga livet. I stora städer kan det finnas tillgång till el omkring 8 timmar om dagen. Undantaget är Aleppo som precis som förstäder och byar bara har tillgång till el en timme om dagen. De flesta familjer har inte råd att köra en generator och lever nästan helt utan el.
  • Vatten finns tillgängligt kanske 4 timmar om dagen i de stora städerna. Men i förstäder och byar finns vatten tillgängligt bara 1 timme i veckan, om ens det. Problemet med att få tag på rent vatten ger upphov till många hälsoproblem.

Mitt i detta sänder Caritas Syrien detta budskap till Caritas-nätverket runt om i världen och till alla de givare som stöder dem:

”Ett djupt känt tack till er alla för att ni stöder oss och för er solidaritet. Ni får oss att känna att ni delar vår smärta. Vi ber er att fortsätta att stödja oss, eftersom livet i Syrien blir svårare för varje dag.”

Caritas Sverige sänder regelbundet gåvor till Syrien för att stödja Caritas arbete där. Du kan ge en gåva genom att sätta in den på Biståndskontot Bg 900-4789 och skriva ”Syrien 2015” på talongen. Tack för din gåva.

I centrala Aleppo 2015.

Bild: Caritas Syrien