2019 2018 2017 2016 2015

Budskap från Syrien på Världsfredsdagen 1 januari 2016

Caritas Internationalis kommer att i början av januari 2016 lansera en tolv månader lång kampanj för fred i Syrien. Kampanjen siktar på att mobilisera miljoner av människor runt om i världen för att de ska kräva ett slut på det fem år långa kriget som har förstört Syrien, destabiliserat hela regionen och bidragit till att skapa den största flyktingkrisen i modern tid.

Caritas har varit vittne till år av meningslös förstörelse i Syrien. Med påve Franciskus ord: ”Så mycket lidande, så mycket förstörelse, så mycket smärta har användandet av vapen gett upphov till i detta land som blivit en martyr, särskilt bland civilbefolkningen och de som inte bär vapen”.

Den 1 januari 2016 säger därför biskopen av Aleppo Antoine Audo: ”Vi vill inte ha bröd, vi vill ha fred! Ja till freden som en förutsättning för livet”. Detta budskap från Caritas Syriens ordförande sammanfaller med den katolska kyrkans firande av Världsfredsdagen.   

I sitt budskap för Världsfredsdagen i år skriver påve Franciskus: ”Likgiltighet och avsaknad av engagemang är en allvarlig försummelse av vår plikt att vi alla ska arbeta enligt vår förmåga och vår roll i samhället för att främja det gemensamma goda, och särskilt då freden som är en av mänsklighetens mest värdefulla tillhörigheter”.  

Med särskild hänvisning till situationen i dag i Syrien säger biskop Audo:

  • “Världens ledare måste erkänna att det inte finns någon militär lösning I Syrien, bara en politisk lösning. Det internationella samhället måste stödja fredssamtal för att nå fram till en nationell enhetsregering som växer fram i Syrien.”
  • ”Det internationella samhället måste sluta upp med att förse väpnade grupper i Syrien med vapen med hänvisning till att man ger dem till den moderata oppositionen.”
  • ”Krig och fred i Syrien ligger absolut i händerna på stormakterna. Inte desto mindre kan alla bidra till att fred här kan uppnås. Först måste vi dock verkligen vilja ha fred och verkligen tro på att fred är möjlig. För att göra det måste vi lyssna på det syriska folket som inte vill annat än leva i fred.”
  • “På fem år har Syrien förvandlats från ett vackert och självförsörjande land, rikt på mänsklig förmåga, till att syrierna har blivit slavar till de globala stormakterna och de lokala som Iran och Saudiarabien. Syrien har blivit förstört, smutsigt, rånad på sin skönhet.”
  • ”I dag är vi ett fattigt land. Vi har förlorat våra läkare, ingenjörer, industriledare, våra affärsmän, doktorander och utbildade arbetskraft. Alla har blivit fattiga såväl materiellt som moraliskt på grund av våldet och den religiösa extremismen.”
  • ”Syrien är inte detsamma som fem år av krig, utan av 3000 års civilisation där vi levt tillsammans och människor från olika bakgrunder arbetat tillsammans. Syrien var förut starkt och vackert och med en sådan historia strävar vi mot att i framtiden komma tillbaka till denna skönhet och livsstyrka.”

Därför måste det internationella samhället starta om förhandlingar som inkluderar att regionens parter och utan att ställa upp förutsättningar. Det första steget måste vara ett eldupphör som bygger på konkreta utfästelser från alla parter. Freden måste växa fram i regionen själv och inte vara påtvingad utifrån.

Det internationella samhället behöver sedan ställa upp med medel för att trygga återuppbyggnad och utveckling, samtidigt som det lever upp till sina utfästelser om den omedelbara humanitära hjälp som i dag håller miljoner människor vid liv. För medan vi nu välkomnar flyktingar med värdighet och respekt, måste vi arbeta för ett Syrien som de kan återvända till en dag.

För att läsa påve Franciskus budskap för den katolska Världsfredsdagen 2016 klicka här (på engelska):

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html

Detta budskap kan finnas översatt på Stockholms katolska stifts hemsida:

http://www.katolskakyrkan.se/

Msgr Antoine Audo, biskop av Aleppo i Syrien