Detta är Caritas

En av världens största biståndsorganisationer

Caritas har samma uppdrag som den katolska kyrka hon är en del av: att tjäna de minsta av våra bröder och främja kärleken till nästan och rättvisan i världen. Ordet caritas är latin och betyder kärlek. Kärlek till människan.

Caritas är den katolska kyrkans organisation för bistånd, humanitär hjälp och internationell utveckling. Det allra första Caritas grundades i Tyskland år 1897 och i Sverige startade Caritas Sverige sin verksamhet år 1946.

År 1951 skapades den internationella samarbetsorganisationen Caritas Internationalis för att samordna medlemmarnas insatser och för att förbättra kommunikationen mellan dem och deras samarbete. I dag är 167 nationella Caritas medlemmar i Caritas Internationalis och organisationen finns på plats i drygt 200 länder och territorier. Det gör den till en av de största biståndsorganisationerna i världen.

Tro som handlar

Allt Caritas gör inspireras av evangeliet om Jesus Kristus, av den katolska kyrkans undervisning och av det hopp som människor som lever i fattigdom bär på. Inom Caritas uppmuntrar vi varandra till att skynda till undsättning vid humanitära katastrofer, att understödja en utveckling som omfattar hela människan och att påverka regeringar och myndigheter så att de agerar mot det som skapar fattigdom och våld. Vi vill väcka katolska församlingar och alla människor av god vilja till solidaritet med våra lidande systrar och bröder i hela världen.

Humanitärt bistånd

Caritas ger ett praktiskt svar på humanitära kriser som naturkatastrofer, konflikter och de effekter som klimatförändringarna för med sig. Vi räddar liv, mildrar lidandet och hjälper till att åter bygga upp drabbade samhällen och hjälper dem att förebygga framtida katastrofer. Tillsammans gör detta att kvinnor, män och barn i de fattigaste och mest utsatta samhällena kan överleva och återhämta sig från kriser och sedan leva i en säkrare miljö.

Förändra liv

Caritas arbetar för att en utveckling som omfattar hela människan ska bli verklighet för alla människor. Inte minst gäller det för dem som bor i världens fattigaste och mest missgynnade samhällen. Dem vill vi hjälpa fram till ett värdigt liv och ett liv som kan levas i fred. Vi arbetar också för att vår miljö ska handhas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som gagnar hela den mänskliga familjen.

Medverka till att världen blir bättre

Caritas verkar för en värld där man lyssnar till de fattigas röst och för att det de säger leder till handling. En värld där människorna i de fattigaste och mest missgynnade samhällena har möjlighet att påverka system, beslut och resurser som har med dem att göra. I en sådan värld kan de sedan leva med regeringar, institutioner och globala strukturer som är rättvisa och ansvarsfulla.

Den barmhärtige samariern (Lukas 10:25–37)