Vattenbrist i östra Ukraina allvarligt hot

Konflikten i östra Ukraina mellan centralregeringen och utbrytargrupper som vill ansluta områden till Ryssland är nu inne på sitt sjätte år. Trots tystnad i medier fortsätter bombningarna oförminskat i buffertzonen som omger den skiljelinje som går mellan de stridande.

Bombningarna orsakar stora skador på viktig civil infrastruktur och hem. Inte minst drabbar de den livsviktiga vattenförsörjningen.

Därför har Caritas Ukraina startat ett program inför vintern för att säkra att befolkningen i zonen har tillgång till vatten.