Övriga pågående insamlingar

Pågående insamlingar

Ändamålen nedan är de insamlingar som nu pågår. De har alla lanserats med en artikel som du finner under rubriken ”Nyheter”. De kan också vara insamlingar som pågått en längre tid, därför att konflikten som orsakat att människor flytt och lider har pågått under längre tid eller att eller naturkatastrofens verkningar fortsätter.

När du vill ge en gåva till någon av dessa insamlingar, skriver du samma ord på din inbetalningstalong eller överföring.

Skulle du vilja ge en gåva till ett annat ändamål är det inget problem. Skriv då kort på talongen eller din överföring vart du vill att din gåva ska gå.

Till dessa ändamål finns det pågående insamlingar:

* Kerala (till översvämningskatastrofen)

* Sydsudan 2019 (till internflyktingarna och fredsarbetet i landet)

* Syrien (till Caritas Syrien för stöd till Aleppos återuppbyggande)

* Venezuela (Adventsinsamling 2018,  för att hjälpa i synnerhet barnen i landets kris)

* Syriska flyktingar (i Libanon, Turkiet, Jordanien)

* Ukraina (till dem som drabbas av konflikten i landet)

* Flyktingar 2018 (till flyktingar på väg genom Europa)

 

När du vill ge en gåva, så använder du vårt biståndskonto Bg 900 – 4789.

Du kan också ”swisha” en gåva direkt in på biståndskontot. Numret är: 900 4789.

 

Tack för din gåva!

 

Tillbaka till artiklar