Jordbävningsoffer i Kroatien

Caritas hjälper de drabbade på landsbygden

Caritas fokuserar på att hjälpa människor på landsbygden,då de riskerar att bli förbisedda på grund sin geografiska isolering. Caritas In...

Hjälp de jordbävningsdrabbade i Kroatien!

Den 29 december drabbades ett stort område i Kroatien av ett kraftigt jordskalv. Återuppbyggnaden kommer att vara svår, kostsam och ta...