Fasteinsamlingen 2020: Zimbabwe

Den pågående ekonomiska krisen i Zimbabwe drabbar barnen allra hårdast. FN beräknar att 75 procent av barnen på landsbygden – där huvuddelen av befolkningen bor – lever i svår fattigdom. Hälften av dem har inte nog att äta.

Fasteinsamlingen 2020: Zimbabwe

Den pågående ekonomiska krisen i Zimbabwe drabbar barnen allra hårdast. FN beräknar att 75 procent av barnen på landsbygden – där huvudde...

Zimbabwes biskopar vädjar om hjälp

I ett uttalande daterat den 27 februari 2020 vädjar Zimbabwes katolska biskopar om hjälp till befolkningen i sitt utsatta land. Vi är med...

Caritas Zimbabwe hjälper trots corona

Till de svårigheter som redan plågar befolkningen i Zimbabwe – ekonomisk kris och rekordtorka – har nu också corona-epidemin slagit till...

Fasteinsamlingen gav 1,3 miljoner kronor

Caritas Sveriges fasteinsamling till förmån för Caritas Zimbabwes arbete med att bistå dem som lider av den ekonomiska krisen och effekte...