Fasteinsamlingen 2019

Till de nödlidande i Sydsudan

Inbördeskrig och matbrist har tvingat miljoner människor på flykt från sina hem. Befolkningen lever i dag under vedervärdiga förhållanden...