Caritas Sveriges samarbete med SMR

Vi lever och verkar i ett samhälle där den absoluta majoriteten inte delar våra katolska värderingar. Vår verksamhet gynnas därför mycket av samarbete med andra kristna samfund och organisationer som i många avseenden arbetar mot samma mål som oss.

Ett led i denna samverkan är vårt medlemskap i Svenska missionsrådet. SMR skapar utrymme för dialog mellan kyrkor och organisationer i Sverige som - med grund i kristna principer - arbetar för mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och minskad fattigdom.

SMR är en paraplyorganisation med 33 medlemsorganisationer där man bygger relationer och lär av varandra. Varje medlemsorganisation ställer sig bakom SMR:s stadgar, men i övrigt är det möjligt att vara medlem i SMR utan att innehållsmässigt dela eller stödja alla delar av verksamheten.

Vi stödjer inte formuleringen i SMR:s jämställdhetspolicy som säger följande:

”Ökad kunskap om hälsa, sexualitet, sexuella rättigheter, tillgång till information om laglig abort och tillgång till relevant hälsovård och preventivmedel är exempel på områden som är viktiga att arbeta med.”

I stället för att informera om abort skulle vi vilja att man erbjöd god mödrahälsovård.

För att läsa SMR:s jämställdhetspolicy klicka på denna länk: https://ihs.smc.global/documents/8E2D7060-CF1D-4C5E-98CD-97145DEFDBC4/Policy%20f%C3%B6r%20j%C3%A4mst%C3%A4lldhet.pdf

SMR som paraplyorganisation tar inte ställning för eller emot abort och det är endast i organisationens jämställdhetspolicy som en formulering om abort förekommer. I relation till medlemsorganisationer är policyn aktuell när de ansöker om bidragsstöd från SMR för utvecklingsinsatser.

Eftersom vi inte är överens om behovet av att informera om möjligheten till abort valde vi att inför SMR:s årsmöte 2019 inte ställa upp för omval i styrelsen. Då vi värderar SMR:s arbete i övriga frågor och vill främja samverkan och dialog i god ekumenisk anda fortsätter vi att vara en medlemsorganisation.

Tillbaka till artiklar