Samarbeten med andra organisationer

Vi lever och verkar i ett samhälle där den absoluta majoriteten inte delar våra katolska värderingar. Vår verksamhet gynnas därför mycket av samarbete med andra kristna samfund och organisationer som i många avseenden arbetar mot samma mål som oss.

Caritas Sveriges samarbete med SMR

Vi lever och verkar i ett samhälle där den absoluta majoriteten inte delar våra katolska värderingar. Vår verksamhet gynnas därför mycket...