MIND

Det övergripande syftet är att bidra till ett positivt synsätt och ett aktivt engagemang i frågor som handlar om utvecklingsarbete samt att öka förståelsen för hur migration och hållbarhetsmålen i Agenda 2030 hänger samman, både i våra egna länder och i utvecklingsländerna.

 

 

Detta projekt har fått finansiellt stöd via Europeiska Unionens program “Development Education and Awareness Raising” (DEAR). För mer information om programmet, klicka här.

Gemensam vision

Caritas Sverige är stolt partner i det 3-åriga projektet MIND som finansieras av Europeiska Kommissionen. Tillsammans med Caritas Österrike (projekt-koordinator), Caritas Bayern (Tyskland), Caritas Bulgarien, Cordaid (Nederländerna), Caritas Europa, Caritas International Belgien, Caritas Italien, Caritas Portugal, Caritas Slovakien, Caritas Slovenien och Caritas Tjeckien strävar vi efter att öka allmänhetens medvetenhet om utvecklingsfrågor och att främja utbildning på området utveckling och migration.

Projektets mål

En bättre förståelse bland allmänheten för relationen mellan global hållbar utveckling och migration, både i EU och i utvecklingsländer samt kunskap om EU:s bidrag till utvecklingssamarbete. Att myndigheter, civila samhällets organisationer, politiker och andra aktörer på området utveckling blir allt mer engagerade i grundorsakerna till migration och i att investera i migranter och flyktingar som utvecklingsaktörer.

Unga i fokus

Många av projektaktiviteterna riktar sig särskilt till målgruppen unga människor, då deras engagemang är avgörande för projektets framgång. Kampanjarbetet kommer främst att bedrivas via sociala medier till en bred allmänhet, medan påverkansarbetet mest riktar sig till beslutsfattare och media. Under projektets gång kommer vi att söka en bred samverkan med andra organisationer i civila samhället, men också med företag, universitet/högskolor samt invandrarföreningar.

What is home?

Inom ramen för projektet genomför vi en digital kampanj på sociala medier. Vi kallar den #whatishome.

Aktiviteter

Vi genomför kontinuerligt olika aktiviteter som seminarier och panelsamtal. Här kan ni klicka er vidare för att ta del av filmupptagninga...

Artiklar och intervjuer

Här publicerar vi löpande artiklar och intervjuer kring ämnen som berör MIND.

Relaterade länkar kring migration och Agenda 2030

För att läsa mer om migration och relationen till Agenda 2030, har vi samlat några länkar här.