Hjälp utsatta under coronakrisen

Många människor i vårt land, bland dem migranter och papperslösa, drabbas hårt av coronakrisen. Många har blivit av med sina jobb och står utan pengar att betala mat och bostad med.

Varje dag kontaktas Caritas Sverige av desperata människor som inte kan köpa mat till sina barn.

Därför vädjar vi nu till dig: Hjälp dessa våra medmänniskor att klara sig igenom krisen.

Skänk en gåva som vi kan förmedla.

15 maj: Familjens dag

Den Internationella familjedagen, som infaller den 15 maj varje år, instiftades av FN 1994. Med anledning av denna dag i år uppmanar Cari...

Kris och kärlekstjänst (caritas)

Vilken plats har kärlekstjänsten (caritas) i en tid som är märkt av coronavirus-pandemin? Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle, ordförande f...

Hur hjälpa en utsatt medmänniska?

Över 10 000 personer i Sverige uppskattas leva utan skyddsnät och möjlighet till hjälp från officiella system. Många av dem är kvinnor me...

Mammalediga on-line

Flyktingar Lund har startat en on-line grupp för mammalediga kvinnor. Anslut er.

Upprop för volontärinsatser

I ett upprop för volontärinsatser vänder sig vår biskop Anders till alla katoliker i Stockholms katolska stift.

Utsatta behöver vår hjälp under coronakrisen

Många människor i vårt land, bland dem migranter och papperslösa, drabbas hårt av coronakrisen. Många har blivit av med sina jobb och stå...