Flyktingar Lund

I Lund bedrivs sedan ett antal år tillbaka en aktiv verksamhet för flyktingar och migranter. På senare år har arbetet kommit att inriktats alltmer på behövande, språkundervisning med mera.

Läs mer om Flyktingar Lund

Flyktingar Lund är ett projekt som har sin grund i ”S: t Thomas Katolska församling”, i Lund. Projektet mål är att bidra till införandet...