Den katolska socialläran

Den katolska socialläran kallas ibland för kyrkans bäst bevarade hemlighet. Den har inspirerat till fredslösningar, socialt arbete och demokratiska reformer, och spelat en stor roll för den europeiska tanketraditionens gemenskap. Läs mera om den i artiklarna här.

Stiftet berättar mer om socialläran

I en helt ny broschyr introducerar vårt stifts förlag Veritas hur de olika stiftsorganen arbetar med och utifrån den katolska socialläran...

”Migrationskrisen”: en kris i våra hjärtan?

Antropologiska och etiska reflektioner om migration och mångkulturalism i Europa Av Maryana Hnyp Temat om migranter som når fram till de...

”Kärlekstjänstens ursprung är Gud själv”

”Kärlekstjänsten (caritas) har sitt ursprung i Gud själv och han är dess innersta väsen”, sade påve Franciskus till deltagarna i Caritas...

”Laudato Si” firas under ett år

Den 24 maj 2015 skrev påve Franciskus under sin senaste encyklika ”Laudato Si” som nu fyller fem år. Med en profetisk röst påkallade ency...