Arbetet i våra församlingar

När vi utövar kärlekens tjänst utför vi karitativt arbete. Ett sådant är lika mycket att besöka gamla eller ordna kyrkkaffe som att lära nyanlända svenska. I detta arbete har församlingen en nyckelställning, men inte för att det bara är dess medlemmar som vi ska ta oss an. Liknelsen om den barmhärtige samariern säger oss att alla människor är vår nästa och ska få vår caritas.

Församlingen är viktig för det karitativa arbetet därför att den är den bärande enheten i kyrkan, precis som familjen är det i samhället. Församlingen är Guds synliga familj på en given plats och de enskilda medlemmarna utgör tillsammans den lokala kyrkan, Kristi kropp, på den platsen. I församlingen hämtar medlemmarna kraft till egna insatser och tillsammans kan de ta sig an större uppgifter.

Församlingen är Guds lokala familj och Kyrkan är Guds familj i världen. Tillsammans (igen) har Kyrkan och därmed vi alla fått ett gemensamt och trefaldigt uppdrag: att förkunna Guds Ord, att fira sakramenten och att utöva kärlekstjänsten. Det är uppgifter som förutsätter och som inte kan skiljas från varandra, säger påve Benedikt XVI (Gud är kärleken § 25).

Detta trefaldiga uppdrag är en bild av vad Kristus gjorde när han var hos oss på jorden. I var och en han mötte såg han en människa skapad av Gud, unik och med värdighet, och han tog hand om hela henne. I varje människa vi möter upptäcker vi Kristus och tjänar honom genom att göra som han, för till det är vi kallade.

Allt detta kan sägas i en enda mening: När församlingen hör Guds Ord, när den får kraft genom sakramenten uttrycker den sin tro, sin glädje och tacksamhet genom att ge allt vidare. Den ger sin nästa Guds Ord och dess kraft och den bistår alla dem som behöver hjälp på samma sätt som Kristus gjorde.

Därför är församlingen och dess medlemmar nyckeln till allt karitativt arbete, och därför har biskop Anders Arborelius gett Caritas Sverige i uppdrag att på alla sätt stödja och uppmuntra församlingarna i Stockholms katolska stift att bygga upp ett eget karitativt arbete på lokal nivå. Precis som det karitativa arbetet tar sig många uttryck vill vi på Caritas Sverige ge församlingarna stöd på olika sätt: med idéer, uppmuntran, inspiration, utbildning och när det är möjligt med pengar. Vi pekar på att det karitativa arbete kan ske tillsammans som församling eller enskilt både i och utanför församlingen. Det kan också göras genom att man blir volontär och mer regelbundet ger av sin tid och sin kunskap i ett särskilt projekt. Guds kärlek vet inga gränser och när vi ger den kärleken vidare finns heller inga gränser.

I alla tider har Kyrkan med sitt karitativa engagemang och sina insatser fungerat som vägvisare på det sociala området. Utmaningarna finns också i dag och fortsätter att riktas till oss kristna. Vi som tillsammans är den katolska kyrkan i Sverige har många roller att spela i vårt samhälle. Av dem är två viktigare än de andra: först att vi är en levande kyrka som lyssnar till Guds Ord och lever av sakramenten, sedan att vi som församlingar eller som enskilda medlemmar tjänar vår nästa som lider eller är utanför.

Församlingen är Guds lokala familj

Så ser det karitataiva arbetet ut i församlingarna

När vi utövar kärlekens tjänst utför vi karitativt arbete. Ett sådant är lika mycket att besöka gamla eller ordna kyrkkaffe som att lära...

S:t Andreas församling i Hässleholm

I S:t Andreas församling i Hässleholm i Skåne har det bedrivits karitativt arbete i några år. Här kan du läsa mer om hur det började och...

S:t Olof i Sundsvall

I S:t Olofs församling möter man våra utsatta medmänniskors behov på många olika sätt. Läs mer om hur den karitativa verksamheten bedrivs.

S:t Lars i Uppsala

Liksom i de flesta församlingarna inleddes verksamheten när flyktingarna kom till Sverige 2015. Och på samma sätt har karaktären på arbet...