2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Så jobbar Caritas i Ukraina

De som flyr är främst kvinnor och barn. Foto: Caritas Ukraina

De som flyr är främst kvinnor och barn. Foto: Caritas Ukraina

Caritasnätverken i Europa har gått samman för att undsätta och hjälpa människor som drabbas av Rysslands militära angrepp på Ukraina.

Här kommer senaste nytt om det arbete som pågår (2 mars 2022):

Caritas i Ukraina (Caritas Ukraina och Caritas Spes) har 35 mottagnings- och transitcentra runt om i hela Ukraina där man serverar varm mat och dryck, erbjuder sovplats/plats att vila på innan de som flyr undan kriget åker/kör/går vidare. Där erbjuder man även grundläggande förnödenheter som mediciner och hygienartiklar samt psykosocialt stöd.  

Även Caritasnätverken de länder som har gräns mot Ukraina har satt upp transit- och mottagningscentra. Caritas Polen, Ungern, Moldavien, Slovakien och Rumänien har mottagningscentra vid gränsen.

Polen har fram tills nu tagit emot 400 000 personer, varav 3000 barnhemsbarn. Man har beredskap för att ta emot sammanlagt 7000 barnhemsbarn.

I Polen har Caritas i samtliga 45 katolska stift mobiliserat och förbereder sig på en ökande flyktingvåg.

Ett av många mottagnings- och transitcentra. Foto: Caritas Ukraina

Ett av många mottagnings- och transitcentra. Foto: Caritas Ukraina

Församlingar, ordnar, kloster förbereder plats för flyktingar, detta i samarbete med myndigheterna och andra NGO:s.

Caritas Ukraina har öppnat kontor i Warszawa, för den händelse Ukraina blir avskuret från omvärlden. Om det inträffar ska man kunna använda Warszawakontoret för att föra vidare information åt båda hållen och samordna hjälparbetet därifrån.

De människor som tar sig över gränsen från Ukraina till mottagande länder är oftast kvinnor och barn (då männen beordrats att stanna kvar i Ukraina). De har ofta väntat i dagar på att passera gränsen: köerna till gränsövergångarna kan vara 30-40 km långa.

I Ukrainas största städer Kiev och Charkiv är situationen mycket svår: affärerna gapar tomma, man måste stanna hemma, invånarna får tillstånd att lämna sina hem under vissa tider, men det finns inte mycket kvar att köpa.

Det som behövs är en säker humanitär korridor så att hjälpen till invånarna ska kunna nå fram.

Ukrainarna hoppas naturligtvis att kriget tar slut snabbt. Men även om det inträffar kommer konsekvenserna för människorna i landet och dem som flytt att vara svåra och långvariga. Det kommer inte bara att handla om förstörd infrastruktur och byggnader, utan minst lika mycket om de psykologiska konsekvenserna.

Traumat är redan enormt, uppger Tetiana Stawnychy, ordförande för Caritas Ukraina, som befinner sig i landet.

När det gäller gåvor är det som behövs mest just nu: bränsle, filtar, madrasser, mediciner och medicinsk utrustning. Samt pengar för att köpa förnödenheter på plats eller i länder som gränsar mot Ukraina.

Obs! Om man vill skicka gåvor eller erbjuda hjälp med transporter: Vänligen vänd er direkt till det lokala Caritasnätverket på plats i det land/på den plats dit du vill skicka gåvorna eller komma för att erbjuda din hjälp med transporter. Det är de lokala organisationerna på plats som kan ge rätt svar.

Tetiana Stawnychy, ordförande för Caritas Ukraina och f Viacheslaw Grynevych, direktor för Caritas Spes uttrycker enorm tacksamhet för omvärldens stöd, engagemang och gåvor. Tack vare det enorma stödet behöver Ukrainas folk inte känna sig ensamma mitt i det fruktansvärda som händer.

De skickar också en vädjan om att vi ska även ge vårt stöd till alla dem som kommer till våra länder, att vi inte lämnar dem ensamma när de väl är hos oss.

 

Källor för den här lägesrapporten:

Tetiana Stawnychy, ordförande för Caritas Ukraina

Fader Viacheslaw Grynevych, direktor för Caritas Spes (Ukraina)

Ireneusz Krauze, Caritas Polen

Aloysious John, Caritas Internationalis

Michael Landa, Caritas Europa

George Joseph, Caritas Sverige