2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Stoppa människohandeln!

Den 8 februari firar katolska kyrkan och Caritasnätverken den Internationella böndagen mot människohandel (International Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking). 

Caritas över hela världen kommer dagligen i kontakt med människohandelns och det moderna slaveriets offer; människor som utnyttjas för slavarbete och tvingas sälja sex. Då allt detta sker mitt i våra samhällen kommer även Caritas Sverige i kontakt med, i första hand kvinnor, som tillsammans med sina barn lider under fruktansvärda förhållanden.

"Den moderna slavhandelns offer är ofta osynliga och tillhör de mest utsatta delarna av befolkningen. Vi är kallade att bli dessa kvinnors, mäns och barns följeslagare, och att skydda dem", säger Aloysius John, generalsekreterare för Caritas Internalionalis, och uppmanar regeringarna att stärka skyddet och hjälpen för människohandels offer samt etablera nationella handlingsplaner mot människohandel.

 

Caritas Internationalis efterlyser en ”våg av solidaritet” och konkreta åtgärder för att förebygga och stoppa människohandel och understryker att det inte är möjligt att utrota människohandel utan att ta itu med de grundläggande orsakerna till att människor tvingas fly. Det som utsätter människor för riskerna att bli utnyttjade är i de flesta fall en extrem fattigdom, ofta utlöst av klimatförändringar och miljöförstöring, konflikter och våld.

"Människohandel kan bara stoppas genom att få slut på krig och våld, genom att man ökar medvetenheten om risken att hamna i människohandelsfällan och genom att vi främjar utvecklingen av en inkluderande ekonomi som tillåter människor att leva värdigt i sina länder ”, säger Caritas Internationalis generalsekreterare.

Bild: Caritas Internationalis

Bild: Caritas Internationalis

S:ta Josefina Bakhita

S:ta Josefina Bakhita

Påve Franciskus uppmanar oss gång på gång att vara "befrämjare av en vårdande ekonomi", som "bryr sig om arbete, skapar möjligheter till sysselsättning och som inte utnyttjar arbetare genom förnedrande arbetsförhållanden och orimliga arbetstider."

Det var också påve Franciskus som 2014 utlyste Internationella böndagen mot människohandel och bestämde att den skulle infalla på det katolska helgonet S:ta Josefina Bakhitas fest.

S:ta Josefina Bakhita är skyddshelgon för alla offer för människohandel och trafficking. 

Hon var mellan sju och nio år gammal när hon kidnappades i Sudan och såldes som slav. Hon såldes flera gånger till olika ägare och kom så småningom till Italien där hon upptogs i den katolska kyrkan, återvann sin frihet och blev ordenssyster. Hon tjänade sina medmänniskor i 50 år innan hon dog den 8 februari 1947.

Läs mer om arbetet mot människohandel och trafficking på Caritas Internationalis hemsida