2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

15 maj: Familjens dag

Bild: Caritas Europa

Bild: Caritas Europa

Den Internationella familjedagen, som infaller den 15 maj varje år, instiftades av FN 1994. Det är en dag för att fira betydelsen och värdet av familjer, människor, samhällen och kulturer runt om i världen.

Med anledning av denna dag i år uppmanar Caritas Europa och Caritas Sverige EU att prioritera skapandet av en ”Barngaranti” och förse den med tillräckliga resurser. En sådan garanti borde vara en del av en Europa 2030 strategi som är omfattande, social och hållbar och finansieras av en ambitiös EU-budget för åren 2021-2027. Så kan barnfattigdom minskas och social inkludering främjas.

År 2018 växte 23 miljoner barn i EU upp med risken att utsättas för fattigdom och social exkludering. Det antalet väntas öka betydligt nu när covid-19 pandemin i Europa sätter familjerna under press. Flera globala och europeiska institutioner uppskattar redan att den pågående pandemin kommer att få en större påverkan på den europeiska ekonomin än recessionen under 2008-2009.

”Den föreslagna ’Barngarantin’ är central. Vi manar EU att snabbt anta och börja verkställa denna garanti”, säger Caritas Europas generalsekreterare Maria Nyman.

Covid-19 krisen visar ännu en gång på familjens betydelse som en grundsten för samhället. Många föräldrar i Europa förväntas nu kombinera att arbeta hemma med att ta hand om barnen och undervisa dem. Många andra förväntas stanna hemma och ta hand om sina barn som inte kan gå till skolan, samtidigt som de oroar sig över hur de ska finna lösningar på sina ekonomiska problem som orsakas av arbetslöshet och förlorad inkomst. Ensamma föräldrar måste klara av den oron och ändå klara av att skaffa mat på bordet och hålla ihop sin familj.

Under de senaste månaderna har Caritas sett hur familjer i Sverige och i Europa som redan levde utsatta är de som drabbats hårdast. Läs mer om detta genom att klicka på följande länkar:

På svenska: https://www.caritas.se/vara-engagemang/engagemang-i-sverige/hjalp-utsatta-familjer-under-coronakrisen/

På engelska: 

https://www.caritas.eu/publications_and_resources/?fwp_topic=covid-19

Med tanke på alla utsatta barn och familjer behövs omedelbar finansiering av insatser på såväl svensk som EU-nivå för att stödja dem.

 

Du kan hjälpa dessa våra medmänniskor att klara sig igenom krisen genom en gåva som du kan sätta in på biståndskontot Bg 900-4789 eller swisha till 900 4789. Märk din gåva ”Coronakrisens offer”.

Du kan också ge en gåva direkt här på hemsidan genom att klicka på ”Ge en gåva” och skrolla ner till ”Hjälp utsatta under coronakrisen”.

Tack för din gåva!