2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Tiotusentals på flykt i norra Syrien

Krigshandlingarna som bröt ut den 9 oktober i norra Syrien har gett upphov till en stor våg av flyktingar som söker skydd undan striderna. Tiotusentals människor har tvingats lämna sina hem; FN uppskattade antalet till 160 000 människor, varav 70 000 barn, den 14 oktober. Under de kommande dagarna förväntas den siffran stiga.

Läget för dem som flyr är svårt, inte minst på grund av att den viktiga vägen söderut mellan städerna Al-Hasakeh och Aleppo är avstängd, vilket betyder att flyktingarna måste finna hjälp på närmare håll. Avstängningen riskerar dessutom att försvåra för den humanitära hjälpen att komma fram.

Caritas Syrien är redan på plats i staden Al-Hasakeh helt nära området där striderna pågår och mobiliserar sina resurser för att möta hjälpbehovet. De senaste dagarna har man tagit emot flera hundra familjer och kunnat ge dem vatten, mat och gjort sitt bästa för att ordna nödboende.

Planeringen av det fortsatta hjälparbetet pågår nu tillsammans med Caritas Syriens huvudkontor i Damaskus. Klart är redan att det råder stor brist på en rad grundläggande saker: vattentankar, matpaket, hygienartiklar, mjölkersättning för barn, filtar och madrasser, medicinsk utrustning, köksartiklar, blöjor och kläder.

Du kan hjälpa Caritas Syrien i dess arbete med att bistå dem som tvingats fly från sina hem genom att sätta in en gåva på biståndskontot Bg 900-4789 eller swisha den till 900 4789. Märk din gåva ”Syrien”.

Tack för din gåva!

Den 17 oktober rapporterade FN att försök att reparera vattenpumpstationen i byn Alok inletts. Pumpstationens elförsörjning slogs ut av striderna ett par dagar innan och vattenförsörjningen till staden Al-Hasakeh påverkades allvarligt, vilket skapat stor oro. FN varnar också för följderna av att striderna pågår i det bördiga området i nordöstra Syrien som står för 90 procent av landet spannmålsproduktion. Striderna hindrar sådden av spannmål som ska ske just nu, vilket kan få allvarliga konsekvenser för tillgången på mat i hela Syrien.

 

 

 

 

 

 

Vattendistribution i Al-Hasakeh. Bild: Caritas Syrien

Vattendistribution i Al-Hasakeh. Bild: Caritas Syrien