2019 2018 2017 2016 2015

Caritas hjälper torkans offer i Namibia

Uteblivna regn har i år drabbat Namibia särskilt hårt.          Bild: Nesha Francic/ CRS

Uteblivna regn har i år drabbat Namibia särskilt hårt. Bild: Nesha Francic/ CRS

Caritas Namibia är nu igång med sitt program för att hjälpa torkans offer. Namibia är redan det torraste landet söder om Sahara och ett av de länder som drabbats hårdast av klimatförändringarna. Dessutom har i år uteblivna regn och torka drabbat skördarna särskilt hårt. Produktionen av spannmål har inte blivit ens hälften så stor som förra årets och långt under de senaste tjugo årens medeltal.

Totalt omkring 550 000 människor berörs av krisen, en femtedel av landets befolkning, och ett nationellt nödläge är utlyst. Den felslagna skörden har lett till så allvarlig brist på mat att drabbade hushåll tvingas äta det utsäde som senare i vinter skulle ha såtts. Dessutom far husdjuren illa på grund av bristen på bete och rapporter om att tusentals djur dukat under har kommit in.

Hårdast drabbat är den norra, tättbefolkade delen och det är där som Caritas har satt in sin hjälp. I första hand gäller det nu att få fram mat till dem som drabbats. I ett senare skede kommer metoder för ett jordbruk som kan motstå torrtider att läras ut, liksom bättre och tåligare utsäde att introduceras.

Caritas Namibia räknar med att kunna hjälpa drygt 15 000 människor direkt med sina insatser. Men tack vare att dessa insatser i sin tur påverkar de allmänna levnadsvillkoren och ekonomin positivt beräknas drygt 100 000 människor indirekt få del av de förbättringar som förväntas genom förändrade odlingsmetoder och nya möjligheter till inkomst.

Du kan bistå Caritas Namibia i dess arbete för att hjälpa torkans offer genom att sätta in en gåva på bidragskontot Bg 900-4789 eller swisha den till 900 4789. Märk insättningen med ”Södra Afrika”. Du kan också ge en gåva direkt på denna hemsida.

Tack för din gåva!