2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Landets kyrkor samlas till förbön och ljusmanifestation för konvertiter i asylprocessen

Den 16 januari samlas svensk kristenhet till gemensam förbönsgudstjänst och ljusmanifestation i centrala Stockholm. Landets kyrkoledare vill genom detta uppmärksamma de systematiska brister som finns i Migrationsverkets bedömning av konvertiter i asylprocessen.
 

Många lokala församlingar runt om i landet har de senaste åren fått kontakt med asylsökande och nyanlända, ofta med muslimsk bakgrund, som blivit intresserade av kristen tro. Många av dem har konverterat eller uttryckt en vilja att göra det. En stor andel av dem som konverterat har inte betraktats som trovärdiga av Migrationsverket och deras skäl för att få asyl i Sverige har inte godtagits.

Genom en förbönsgudstjänst i Filadelfiakyrkan klockan 18.00 i Stockholm och en efterföljande ljusmanifestation vill landets kyrkor, genom Sveriges kristna råd, uppmärksamma frågan. Biskop Anders kommer att medverka.

Foto: Mikael Stjernberg

Foto: Mikael Stjernberg