2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Caritas Sverige förmedlade 4,5 miljoner i bistånd 2018

Nu kan Caritas Sverige summera insamlingsåret 2018. Det var ännu ett svårt år för människor på många ställen i världen på grund av väpnade konflikter och naturkatastrofer.

Under 2018 koncentrerade vi vårt bistånd till ett mindre antal länder som kunnat få stöd med större belopp. I första hand gick stödet till återuppbyggnaden i Bangladesh efter de svåra översvämningarna sommaren 2017, liksom till återuppbyggnaden av Aleppo i Syrien sedan ett visst lugn lagt sig över den av kriget förstörda staden.

Vi fortsatte vårt stöd till hjälparbetet i Sydsudan som lider svårt av fortsatt torka och en förödande intern konflikt. Dessutom kunde vi också sända stöd till Grekland som fortsätter att ta emot flyktingar som inte kan komma vidare.

De gåvor som vi förmedlar går till lokala Caritas-organisationer som driver olika hjälpprogram med stöd av Caritas Internationalis. Det undanröjer risken för att pengarna ska hamna på fel ställe, liksom att inga pengar går till onödiga administrativa kostnader. I Caritas Sveriges uppdrag ligger att varje krona som kommer in som gåva ska förmedlas vidare i bistånd. Så sker också.

Fasteinsamlingen 2018 gick till återuppbyggnaden av Aleppo. Foto: CI

Fasteinsamlingen 2018 gick till återuppbyggnaden av Aleppo. Foto: CI

Över 1,6 miljoner kronor skänktes till översvämningens Bangladesh. Foto: CI

Över 1,6 miljoner kronor skänktes till översvämningens Bangladesh. Foto: CI

Under år 2018 har Caritas Sverige kunnat förmedla följande summor i bistånd till olika hjälpprojekt (beloppen är avrundade):

  • Till återuppbyggnad av krigshärjade Aleppo i Syrien: 2 500 000 kronor.

  • Till återuppbyggnad efter översvämningarna i Bangladesh: 1 600 000 kronor.

  • Till offren för inbördeskriget i Sydsudan: 250 000 kronor.

  • Till skolundervisning för flyktingbarn i Grekland: 150 000 kronor.

Totalt under 2018 kunde Caritas Sverige alltså förmedla 4 500 000 kronor från svenska givare till behövande i utlandet. Adventsinsamlingen till barnen i Venezuela har ännu inte sammanställts och kommer därför redovisas för insamlingsåret 2019.

Ett stort tack till alla som bidragit till att göra detta möjligt!