2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Flyktingsituationen i Libanon

I Libanon finns drygt 1,5 miljoner flyktingar...

I Libanon finns drygt 1,5 miljoner flyktingar...

Libanon, ett litet land med enbart med 4 miljoner invånare, har tagit emot minst 1,5 miljoner flyktingar från Syrien (UNHCR slutade räkna 2015...). Enligt vissa uppskattningar kan det röra sig om uppemot två miljoner. Där lever också sedan tidigare runt 300 000 palestinska flyktingar, de flesta fast i ett permanent flyktingskap sedan 1948. Nu börjar landet vackla under bördan och 38 procent av den inhemska libanesiska befolkningen lever under fattigdomsstrecket.

Trots att insatser gjorts för att stärka infrastrukturen i landet så pressas sjukvårds- och utbildningssystem under det enorma tryckett. Tillgången till rent vatten minskar. Runt hälften av alla flyktingbarn i Libanon går inte i skola.

Flyktingfrågan har blivit en av landets största och mest känsliga politiska frågor

Behoven är enorma och samhällsservicen hårt pressad. President Michel Aoun menar att läget har blivit ohållbart och att flyktingarna måste börja flytta tillbaka till Syrien, frivilligt eller inte. Saad Hariri har som premiärminister motsatt sig återvändandet och sagt att det är för tidigt eftersom situationen i Syrien fortfarande är mycket osäker. Men styrande politiker i Libanon menar att den tid de syriska flyktingarna tillbringar i Libanon är tillfällig och ska endast utgöra ett kortare vänteläge innan de återvänder till Syrien igen och fortsätter sina liv där.

Frivilligt återvändande?

Omkring 10 000 syriska flyktingar har redan blivit tillbakaskickade i bussar, främst till Idlib-provinsen i den nordvästra delen av landet. Men om det har varit fråga om ett frivilligt återvändande eller snarare en tvångsförflyttning är diskutabelt.

Libanon har inte skrivit under FN:s flyktingkonvention och officiellt betecknas de flyende som ”tillfälligt fördrivna individer”. Möjligheten att söka asyl saknas och det är mycket svårt för syrier att lagligt uppehålla sig i landet och arbeta. När åren går utan att Syrienkrisen ser ut att nå en lösning så växer desperationen. Rasism och hat mot flyktingar är ständigt närvarande. Det Libanesiska samhället går verkligen på knäna.

Bistånd för att bygga uthållighet på sikt

UNHCR har under många år vädjat till världens länder att ta emot flyktingar från Libanon för att minska trycket i landet. Det är inte längre troligt att alla dessa människor kommer att kunna omplaceras eller återvända inom en överskådlig framtid. Den viktigaste prioriteringen för biståndet är därför inte längre matpaket och tältläger, utan att stötta och finansiera Libanons välfärdssystem och bidra till fler arbetstillfällen så att det Libanesiska samhället blir mer uthålligt.

I den här pressade situationen gör Caritas Libanon sedan länge stora insatser inom flera olika områden, de arbetar i flyktinglägren och gör insatser för att läka människors krigsminnen.

Du kan göra en insats för att bistå Caritas Libanons fortsatta arbete genom att sätta in en gåva på biståndskontot Bg 900-4789. Märk talongen eller överföringen med ”Libanon”. Du kan också swisha en gåva till 900 4789 och märka det med samma ord eller swisha direkt här från webbsidan.

Källa: FN, Omvärlden