2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Årets Barometer presenteras den 15 maj

Barometern för 2018 presenteras i dag den 15 maj. Barometern är civilsamhällets granskning av Sveriges politik för att se hur den strävar mot hållbarhetsmålen i Agenda 2030, för ett hållbart samhälle.

En del politiska beslut som tas i Sverige riskerar fortfarande att undergräva mänskliga rättigheter och hållbar utveckling globalt. Kritiken framförs i rapporten, Barometer 2018, som för sjunde gången granskat regeringens genomförande av Politik för global utveckling, PGU

– Aldrig förr har politiken för global utveckling varit så här viktig. Särskilt om vi ska kunna nå de Globala målen för hållbar utveckling. Årets Barometer-rapport visar på flera framsteg, men det finns fortfarande en hel del att önska, säger Georg Andrén, ordförande CONCORD Sverige, en plattformsorganisation med 62 organisationer som arbetar tillsammans för en politik som gör världen bättre.

Barometern 2018 visar att flera intresse- och målkonflikter kvarstår och att regeringens politik står i motsats till de egna ambitionerna. Vid flera tillfällen har regeringen fattat beslut utan att ta hänsyn till att de påverkar människor och miljö negativt utanför Sveriges gränser.

  • Sveriges nya regelverk för krigsmaterial garanterar inte att svensk vapenexport stoppas till icke-demokratier och andra länder som kränker mänskliga rättigheter.
  • Den tillfälliga asyllagstiftningen hindrar möjligheten till familjeåterförening, vilket splittrar familjer i strid med FN:s Barnkonvention.

Här kan du läsa hela Barometern 2018