2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Världsbön för skapelsen den 1 september

Många av de katastrofer vi upplever nu är klimatrelaterade, till exempel den förödande översvämningen i Kerala. Caritas Internationalis uppmanar nu oss alla att på världsdagen för vår skapelse, den 1 september, tänka på de som lider av konsekvenserna av dessa katastrofer och ta med dem i våra böner.


En bön för vår jord

Allsmäktige Gud, du är närvarande i hela universum

och i den minsta av dina skapade varelser.

Du omfattar allt som finns med ömhet.

Utgjut över oss din kärleks kraft,

så att vi vårdar livet och skönheten.

Fyll oss med din frid, så att vi lever som syskon

utan att skada någon eller något.

Du de fattigas Gud,

hjälp oss att rädda de övergivna och bortglömda

på jorden,

dessa som är dyrbara i dina ögon.

Kom med din helande kraft i vårt liv,

så att vi skyddar jorden och inte plundrar den,

så att vi utsår skönhet, inte förorening och

förstörelse.

Berör deras hjärtan

som bara tänker på vinsten och vinningen

på bekostnad av de fattiga och jorden.

Lär oss inse värdet i varje ting

och fyll oss med häpnad och vördnad,

så att vi förstår att vi är djupt förbundna

med varje skapat ting

på vår väg mot det oändliga ljuset.

Vi tackar dig för att du är med oss varje dag.

Sporra oss, så ber vi dig,

i vår kamp för rättvisa, kärlek och fred.

Påve Franciskus